Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων δημοσίευσε τις θέσεις της για το θέμα των Αρχαίων Ελληνικών. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι τα ερωτήματα που συνοδεύουν το διδαγμένο κείμενο (Πλάτωνος Πρωταγόρας 322d-323c) είναι σαφή και κατανοητά.

Η αναμενόμενη-όπως και κάθε χρόνο-επιλογή του διδαγμένου επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα ανανέωσης της ύλης.

Στο αδίδακτο κείμενο (Ισοκράτους,Φίλιππος,26-27) διατυπώνεται η άποψη ότι ο ρητορικός λόγος έχει αξία όταν εκφέρεται προφορικά από τον ίδιο τον ρήτορα -δημιουργό, ώστε να διαθέτει αμεσότητα και ανταπόκριση στις επικαιρικές ανάγκες.
Σε διαφορετική περίπτωση ο λόγος, όταν αναγιγνώσκεται απλώς και όχι μετ ́ήθους , φαίνεται φαύλος (=ασήμαντος,μηδαμινός, ευτελής, ανάξιος λόγου).