– Η ΠΕΦ και η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων για τα – ΕΕΦ:Η διδασκαλία των Λατινικών στην Θεωρητική Κατεύθυνση συρρικνώθηκε δραματικά και περιορίσθηκε μόνο στην Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Τα θέματα των Λατινικών που δόθηκαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις καλύπτουν όλο το εύρος της διδακτέας ύλης, με αποτέλεσμα και ο άριστα προετοιμασμένος μαθητής με δυσκολία να μπορεί να ανταποκριθεί στον διαθέσιμο χρόνο.

Συνεπώς και από τα φετινά θέματα των Λατινικών στις καταδεικνύεται η ανάγκη να διδάσκεται το μάθημα των Λατινικών τουλάχιστον για δύο ώρες την εβδομάδα και στην Β΄ τάξη Λυκείου, όπως συνέβαινε παλαιότερα.

Με την προσθήκη των ωρών αυτών στην Β΄ Λυκείου θα μπορεί ο μαθητής να αφομοιώνει πληρέστερα την διδακτέα ύλη του μαθήματος και να μη βασίζεται κατά την εξέταση αποκλειστικά στην στείρα απομνημόνευση.

Πρέπει άλλωστε να σημειωθεί ότι τόσο τα Ἀρχαία Ελληνικά όσο και τα Λατινικά διδάσκονται συστηματικά στην Θεωρητική Κατεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, στο πλαίσιο του Προγράμματος των Κλασσικών Σπουδών.

Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα στο μάθημα των Λατινικών Προσανατολισμού Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Δ΄τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου:
Τα προς μετάφραση αποσπασματικά κείμενα προέρχονται από τις διδακτικές ενότητες ΧΙV, ΧΧΧΙ και XLIII του σχολικού εγχειριδίου, χωρίς ιδιαίτερες μεταφραστικές απαιτήσεις. Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις δεν είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα στα πρώτα κεφάλαια.

Η εξάντληση των εξεταζόμενων κειμένων υπαγορεύει την ανάγκη για την αντικατάσταση του υπάρχοντος, παρωχημένου ήδη, σχολικού εγχειριδίου, το οποίο διδάσκεται πλέον μόνο στην Γ΄τάξη Λυκείου, μετά την κατάργηση του μαθήματος στη Β΄τάξη. Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα της εξέτασης και ενός σύντομου λατινικού κειμένου διασκευασμένου με βάση το λεξιλόγιο της διδακτέας ύλης.