– Υπουργικές αποφάσεις: Καθορισμός αριθμού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή Ανθυποπυραγών της με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-2017 και Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-2017.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις:

Στη Σχολή Ανθυποπυραγών είκοσι μία (21) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους ιδιώτες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2017 εκ των οποίων:

α) Με σειρά επιτυχίας: 19 – β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 1 – γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 1

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-2017 καθορίζεται σε ενενήντα οκτώ (98).
Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% δηλαδή τρεις (3) θέσεις θα καλυφθεί από υποψηφίους των (Ημερήσιων) ΕΠΑ.Λ. έτους 2017.

5. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών (ανδρών – γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α) Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ): 3

Β) Υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2016, 2015):
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2016:
α) Με σειρά επιτυχίας: 9
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: –
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 1
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: –

ΣΥΝΟΛΟ: 10

 

 

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015:
α) Με σειρά επιτυχίας: –
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: –
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: –
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας:-
ΣΥΝΟΛΟ: 0

 

Γ. Υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2017:
α) Με σειρά επιτυχίας: 76
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 3
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 4
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 2
ΣΥΝΟΛΟ: 85

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ