Παν. Ιωαννίνων: Ναι στη μετεξέλιξη του Τομέα Ψυχολογίας σε αυτόνομο Τμήμα Ψυχολογίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/03/2018 - 11:55 | Author: Newsroom Ipaidia

"Στόχος όλων των μελών του Τομέα Ψυχολογίας είναι να βαδίσουμε μαζί με τους φοιτητές σε έναν δρόμο που θα έχουν επιλέξει οι ίδιοι και που θα τους οδηγεί σε ένα ξεκάθαρο και όχι σε ένα θολό επιστημονικό και επαγγελματικό τοπίο"

Τα μέλη του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Π.Ι. στηρίζουν ομόφωνα την προοπτική που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη δυνατότητα μετεξέλιξης του Τομέα Ψυχολογίας σε αυτόνομο Τμήμα Ψυχολογίας του , καθώς συντρέχουν λόγοι που την καθιστούν (α) επιστημονικά αυτονόητη, (β) κοινωνικά αναγκαία και (γ) ακαδημαϊκά εφικτή και απαραίτητη.

Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, η επιστήμη της Ψυχολογίας διδάσκεται διεθνώς ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο με αναγνωρισμένο κύρος και ερευνητική τεκμηρίωση, οδηγώντας στη λήψη αντίστοιχων, αυτοδύναμων πτυχίων με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Στην Ελλάδα, ήδη από το 1987, ιδρύθηκαν και λειτουργούν τέσσερα (4) αυτοδύναμα Τμήματα Ψυχολογίας, τα δύο (2) εκ των οποίων αποτέλεσαν μετεξέλιξη του αντίστοιχου Τομέα Ψυχολογίας των Τμημάτων Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ.

Σύμφωνα με στοιχεία από τα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τις αιτήσεις συμμετοχής σε Κατατακτήριες Εξετάσεις, τα Τμήματα Ψυχολογίας των Ελληνικών Α.Ε.Ι.:

• Συγκαταλέχθηκαν μεταξύ των τριών (3) πρώτων επιλογών για ποσοστό περίπου 40% του συνόλου των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2017, οι οποίοι συμπεριέλαβαν Τμήματα Ψυχολογίας στα μηχανογραφικά δελτία.

• Δηλώθηκαν ως πρώτη επιλογή, κατά μέσο όρο, από το 38% των εισακτέων στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Π.Ι. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 έως και 2015-2016.

• Αποτελούν την πρώτη επιλογή για περισσότερους από το 90% των εισακτέων φοιτητών στα περισσότερα από αυτά.

• Δέχτηκαν περί τις 850 αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του έτους 2017.

Η σαφής προτίμηση των φοιτητών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Π.Ι. για σπουδές στην Ψυχολογία καταδεικνύεται επιπρόσθετα από τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία αφορούν τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 έως και 2015-2016:

• Το ποσοστό των εισακτέων που δήλωσαν ως επιλογή πρότερη του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Π.Ι. οποιοδήποτε Τμήμα Ψυχολογίας ανέρχεται στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 53%, σε αντίθεση με το μόλις 9% των εισακτέων που δήλωσαν ως πρώτη επιλογή σπουδών το Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Π.Ι.

• Η Κατεύθυνση της Ψυχολογίας επιλέγεται σταθερά από το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του 78% των φοιτητών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Π.Ι. κατά το 3ο έτος σπουδών τους, κατά μέσο όρο, τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

• Η αναλογία φοιτητών ανά μέλος Δ.Ε.Π. στους τρεις Τομείς του Τμήματος έχει ως εξής: στον Τομέα Ψυχολογίας είναι 34 φοιτητές/μέλος Δ.Ε.Π., ενώ στους Τομείς Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής είναι 3 φοιτητές/μέλος Δ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τα ως άνω στοιχεία, διαφαίνεται το προφανές αδιέξοδο του Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Π.Ι., επειδή α) αδυνατεί να ανταποκριθεί στην τεκμηριωμένη ανάγκη των νέων για σπουδές στην Ψυχολογία με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα και β) η συντριπτική πλειοψηφία των μελλοντικών φιλολόγων-αποφοίτων του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (78%) παρακολουθεί σχεδόν αποκλειστικά μαθήματα Ψυχολογίας κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών.

Αποτελεί πεποίθηση του Τομέα Ψυχολογίας ότι η αυτονόμηση και η μετεξέλιξή του σε Τμήμα Ψυχολογίας συνιστά μια τεκμηριωμένα υπαρκτή, ρεαλιστικά αναγκαία και ακαδημαϊκά εφικτή προοπτική. Αυτή η προοπτική:

• θα διασφαλίζει απόλυτα την ομαλή ολοκλήρωση του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ., δίχως να θίγει τα επαγγελματικά δικαιώματα που ισχύουν για τους υπάρχοντες φοιτητές,

• θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της δυναμικής και της ανταγωνιστικότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε όλους τους τομείς, καθώς και στη διασύνδεση του ιδρύματος με την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη αγορά εργασίας, και

• θα οδηγεί στην απονομή τίτλων σπουδών με αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματικά δικαιώματα.

Στόχος όλων των μελών του Τομέα Ψυχολογίας είναι να βαδίσουμε μαζί με τους φοιτητές μας σε έναν δρόμο που θα έχουν επιλέξει οι ίδιοι και που θα τους οδηγεί σε ένα ξεκάθαρο και όχι σε ένα θολό επιστημονικό και επαγγελματικό τοπίο. Προς αυτήν την κατεύθυνση, είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε και ευελπιστούμε να σας έχουμε συνοδοιπόρους.

Με τιμή,
Τα μέλη του Τομέα Ψυχολογίας

Ελένη Ζιώρη (Επίκ. Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Τομέα Ψυχολογίας)
Άννα Καλτσούδα (ΕΔΙΠ)
Σπυρίδων Κάμτσιος (ΕΔΙΠ)
Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Φώτης Μηλιένος (Λέκτορας)
Νικόλαος Μποζατζής (Επίκ. Καθηγητής)
Αγγελική Παλαιολόγου (Επίκ. Καθηγήτρια)
Ευστάθιος Παπασταθόπουλος (Επίκ. Καθηγητής)
Βάια Τσιάλιου (ΕΤΕΠ)

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: