Έως τις 7 Αυγούστου 2013 θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα εξετάσεων PTE & LAAS Μαΐου 2013 στην ιστοσελίδα μας www.palso.gr.