Σύμφωνα με ενημέρωση από τον κ. , σήμερα, Τρίτη 23-3-2021 και εκτός απροόπτου θα τρέξει το σύστημα για την έκδοση των των εκπαιδευτικών στην Π.Ε..

Με βάση τις εκτιμήσεις μου, τα ξεπερνούν τις 10.000 (περίπου 9.900 στη Γενική και 500 στην Ειδική Αγωγή).
Συγκεκριμένα στη Γενική Εκπαίδευση έχουν καταγραφεί περίπου 6.750 κενά Δασκάλων, 2.100 Νηπιαγωγών, 435 Αγγλικών, 560 Μουσικών, 45 Γαλλικών κ.τ.λ. ενώ στην Ειδική Αγωγή 330 Δάσκαλοι, 155 Νηπιαγωγοί.

Στα κενά αυτά έχουν συνυπολογιστεί και τα κενά που θα προκύψουν από τις φετινές συνταξιοδοτήσεις (περίπου 3.800).
Σημασία έχει πως ο μεγάλος αριθμός κενών δρομολογεί ένα μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων μετάθεσης και ταυτόχρονα πιστοποιεί την αδήριτη ανάγκη διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών στην Π.Ε.

Είναι θετικό ότι οι θα ανακοινωθούν έγκαιρα παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω covid-19 και για δεύτερη χρονιά δεν έχουμε παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας στη διαμόρφωση του τελικού πίνακα κενών.