: Υπενθυμίζουμε ότι οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις  έως 12 Αυγούστου.

Τι αναφέρει σε ανακοινώσεις της η για ΑΜΚΑ και e-mail επικοινωνίας

Μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022, είναι η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα της Δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”, περιόδου 2022-2023.

Αίτηση μπορείτε να υποβληθεί

Από την εκδόθηκαν οι παρακάτω ανακοινώσεις για το e-mail επικοινωνίας και για τους αιτούντες ΑΜΚΑ:

α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (Πρώην “Εναρμόνιση”)

Υπενθυμίζουμε ότι το μόνο e-mail επικοινωνίας με την ΕΕΤΑΑ, για θέματα που αφορούν στο νέο Πρόγραμμα περιόδου 2022-2023, είναι το: [email protected] Απορίες, αιτήματα ή οτιδήποτε άλλο αποστέλλεται, από αιτούντες ή φορείς, σε διαφορετικό e-mail (π.χ. [email protected]), δεν θα εξετάζεται, καθώς τα emails αυτά δεν είναι συνδεδεμένα.

β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΚΑ

Για την υποβολή του ορθού ΑΜΚΑ των παιδιών και ΑμεΑ για τα οποία υποβάλλεται αίτηση, (στοιχείο απαραίτητο και εξόχως σημαντικό), και λόγω παραπόνων που δεχθήκαμε για την αδυναμία ενίοτε άντλησής του από την ΗΔΙΚΑ, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε σχετικό επίσημο έγγραφο που να τον πιστοποιεί (π.χ. αντίγραφο από τα ατομικά στοιχεία ασφάλισης του ΕΦΚΑ όπου προκύπτει το ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων μελών, φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού κ.ο.κ.).

Σύμφωνα με την Πρόσκληση

Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αντλούνται μέσω διεπαφών, όπου αυτό είναι δυνατό ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή αρχείου pdf.

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»), ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα. Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 12η/8/2022 και ώρα 23:59.

Με την υποβολή της Αίτησης, οι αιτούντες δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων, διαδικασιών συμμετοχής και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και ιδίως το Άρθρο 10 που αναφέρεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Χρονοδιάγραμμα:

Υποβολή Αιτήσεων 02/08 – 12/08/2022

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 16/08/2022

Υποβολή Ενστάσεων 17/08 – 19/08/2022

Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 23/08/2022