Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ Ενστάσεις στην ΕΕΤΑΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/09/2015 - 02:38 | Author: Newsroom Ipaidia

Οδηγίες για τις ενστάσεις στην ΕΕΤΑΑ για τους Παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2015 –

2016 απο την ΕΕΤΑΑ όπου σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας των ενστάσεων επι της μοριοδότησης αλλά κα εφόσον υπάρχουν ελλείψεις στο φάκελο των αιτούντων. Η ΕΕΤΑΑ εξέδωσε οδηγίες για τις ενστάσεις

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2015 -2016 μπορούν να υποβληθούν συμφωνα με το dikaiologitika.gr εγγράφως, στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ, ή ηλεκτρονικά μέσω E-MAIL στο [email protected]

με σκαναρισμένα έγγραφα σε μορφή pdf (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείου δεν γίνεται αποδεκτή) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων και σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Εντυπο Υποβολής Ένστασης Αιτούντος/Αιτούσας» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα : www.eetaa.gr .

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ

Κατεβάστε εδώ το έντυπο

Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και θα πρέπει να έχει παραδοθεί στην ΕΕΤΑΑ έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015.

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
(Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436 Αθήνα) ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ
Τηλ. – Φαξ : ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
1 210-5214733 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ,
210-5214666 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,
210-5214735 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ
2105-214627 ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
210-5214707
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2 (Τσιμισκή 27 – Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη) Τηλ. Φαξ :2310-544731, 2310-544714
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

3 (Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος – Τ.Κ. 41222 Λάρισα)
Τηλ. Φαξ : 2410-579621

Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 10/09/2015 και ώρα 14:00.

Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.). Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και θα συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Προσοχή: Στην διαδικασία των ενστάσεων δεν θα γίνεται αποδεκτή ουδεμία αλλαγή στις επιλεγείσες από τις μητέρες δομές.

Πράξη Προσδιορισμού Φόρου – Εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα 1/1/2014 – 31/12/2014)
Σε περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα κατά την υποβολή της αίτησης δεν είχε υποβάλει το εκκαθαριστικό σημείωμα και αντ' αυτού υπέβαλε μόνον το Ε1, θα πρέπει να αποστείλει με ένσταση το εκκαθαριστικό σημείωμα (όπως ενημερωθήκαμε από την ΓΓΔΕ έχει ήδη προχωρήσει η εκκαθάριση των περισσοτέρων φορολογικών δηλώσεων). Σε περίπτωση που η δήλωση δεν έχει εκκαθαριστεί μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2015, τότε ο αιτών/η αιτούσα θα υποβάλει ένσταση μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνει: «δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2014 μέχρι και τις 9/9/2015. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, αυτή θα αποσταλεί άμεσα στην ΕΕΤΑΑ».
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση διαφοράς του Ε1 με το εκκαθαριστικό σημείωμα ως προς το ύψος του εισοδήματος, τότε θα ληφθεί υπ' όψιν το εισόδημα που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

Αποτελέσματα
Μετά την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, καταρτίζονται οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης αφενός των δυνητικά ωφελουμένων και αφετέρου των απορριφθέντων/απορριφθεισών ανά Περιφέρεια/Νομό και Δήμο.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso