Παιδικοί Σταθμοί 2020: Αναλυτικές οδηγίες για τις αιτήσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/07/2020 - 22:52 | Author: Newsroom Ipaidia

Αναρτήθηκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα της και μαζί με αυτήν αναρτήθηκαν και αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της   www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr(«Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»).Η διαπίστευση για την υποβολή της αίτησης γίνεται με τη χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TaxisNet) αποκλειστικά της αιτούσας και όχι με τους κωδικούς του/τηςσυζύγου/συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης ή άλλου προσώπου.

Ως εκ τούτου, η αιτούσα θα πρέπει ναγνωρίζει τους προσωπικούς της κωδικούς TaxisNet(username, password).Αίτηση από άνδρα γίνεται δεκτή μόνο στις περιπτώσειςπου είναι:α) χήροςήβ) κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή Ατόμουμε Αναπηρία (ΑμεΑ).Εφεξής όπου γίνεται αναφορά σε «αιτούσα»/«μητέρα», νοούνται αντιστοίχως και:

α) άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία

β) γυναίκες και άνδρες στις/στους οποίες/-ους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια/συμπαράσταση παιδιού ή Ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ).Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι έγγαμη ή με σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται επίσης και η συναίνεση του ετέρου μέλους(συζύγου/συντρόφου)για τη χρήσηοικονομικών του στοιχείωνστον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος.

Η συναίνεση του ετέρου μέλουςγίνεται μέσω της ίδιας εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων» με τη χρήση των δικών του κωδικών-διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TaxisNet).

Η διασυνδέεται με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔγια την άντληση στοιχείων και δικαιολογητικών από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του Μητρώου Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ, της ΗΔΙΚΑ ΑΕκ.λπ.Αν η άντληση των στοιχείων μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης ή αν υπάρχειδιαφωνία με τα επιστρεφόμενα στοιχεία, η αιτούσα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).Η διαδικασία της επισύναψης δικαιολογητικού ακολουθείται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει διεπαφή για την άντλησή του π.χ. πιστοποιητικά για τις αλλοδαπές ή τα Άτομα με Αναπηρία.Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσαόταν επιλεγείη«Οριστική υποβολή αίτησης».Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους της αιτούσας.Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).Αναλυτικές πληροφορίες αναγράφονταιστην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (υπ’Αρ. Πρωτ.9549/16.7.2020)στον ιστότοπο τηςΕΕΤΑΑΑΕwww.eetaa.grή στο paidikoi.eetaa.gr

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Α) Αίτηση: Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet(της αιτούσας)Αιτούσα ΓυναίκαΑιτών Άνδρας(χήρος ή κάτοχος δικαστικήςαπόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή ΑμεΑ)

Β) Συναίνεση ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου): Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet(τουετέρου μέλους)ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται στην αίτηση θα συμπληρώνονται αυτόματα από τις διεπαφές μέσω του ΚΕΔ. Στην περίπτωση διαφωνίας με τα επιστρεφόμενα στοιχεία ή μη άντλησης στοιχείων λόγω μη ταυτοποίησης,συμπληρώστε τα αντίστοιχα στοιχεία.

Επιλογή «Αποθήκευση»: Αποθηκεύστε όσο συχνά επιθυμείτε τα στοιχεία της αιτούσας και τα στοιχεία του/των παιδιού/παιδιών.

Μηνύματα σφαλμάτων: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης υποχρεωτικών στοιχείων ή εσφαλμένης εισαγωγής εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων.Φροντίστε να συμπληρώσετε σωστά την αίτηση ώστε αυτά να απαλειφθούν.

Στην ενότητα δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης.Τα δικαιολογητικά που τα στοιχεία τους αντλούνται από διεπαφέςέχουν την ένδειξη «Δεν απαιτείταιεπισύναψη».Για τα υπόλοιπα επιλέξτε την επιλογή «Επισύναψη δικαιολογητικού».

Όταν είστε έτοιμες για την οριστική υποβολή της αίτησης, μεταβείτε στην ενότηταΥΠΟΒΟΛΗ.

Επιλέξτε την επιλογή «Αποδοχή όρων της πρόσκλησης».

Επιλέξτε την επιλογή «Οριστική υποβολή αίτησης».

Οι επιλογές αυτές παραμένουν απενεργοποιημένες όσο στα στοιχεία της αίτησης (της αιτούσας και παιδιού/παιδιών) υπάρχουν μηνύματα σφαλμάτων.oΑν είστε Έγγαμη ή Με Σύμφωνο Συμβίωσης απαιτείταιη επιλογή «Συναίνεση ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου). Το έτερο μέλος (σύζυγος/σύντροφος) πρέπει να μπει στην εφαρμογή να επιλέξει στην αρχική σελίδα τηνεπιλογή «Συναίνεση» και να συνεχίσει δίνοντας τους δικούς του κωδικούς TaxisNet.

Η «Οριστική υποβολή αίτησης» παραμένει απενεργοποιημένη όσο δεν υπάρχει συναίνεση του ετέρου μέλους.oΗ αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσα όταν επιλεγεί η «Οριστική υποβολή αίτησης». Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους σας.

Επιλογή «Εκτύπωση αίτησης»: Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που έχετε υποβάλει την αίτηση («Οριστική υποβολή αίτησης»). Η εκτύπωση της αίτησης γίνεται μόνο για δική σας χρήση.

Διόρθωση στοιχείων αίτησης: Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, έχετε τη δυνατότητανα κάνετε αλλαγές στα στοιχεία της αίτησηςγια περιορισμένο αριθμό διορθώσεων.oΕπιλέξτε την επιλογή «Διόρθωση στοιχείων αίτησης».

Διορθώστε τα στοιχεία που είναι λανθασμένα, και επαναλάβετε την διαδικασία οριστικοποίησης.oΠΡΟΣΟΧΗ!Ηλεκτρονική αίτησηπου δεν είναι οριστικοποιημένη έως τη λήξη της προθεσμίας εκλαμβάνεται ως μη υποβληθείσααίτηση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη προηγούμενων οριστικοποιημένωναιτήσεων.

Παλαιά, μη υποστηριζόμενα, λειτουργικά συστήματα (π.χ.Windows XP) ή παλαιές εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην υποβολή της αίτησης. Φροντίστε να έχετε τελευταίες εκδόσεις φυλλομετρητών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση:[email protected]

Ακολουθεί περιγραφή όλων των στοιχείων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης, ανεξάρτητα από το αν κάποια από αυτά θα αντλούνται από διεπαφέςκαι δεν θα απαιτείται η επισύναψη του αντίστοιχου δικαιολογητικού.

Παιδικοί Σταθμοί 2020-2021Αναλυτική πρόσκληση
Παιδικοί Σταθμοί 2020-2021Οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης – απαιτούμενα δικαιολογητικά

   • ideascentral

    europalso

Enter your email address: