: Στη μάχη των Παγκυπρίων εξετάσεων ρίχνονται από σήμερα Τρίτη, 16 Μαΐου 2017, 8137 με πρώτο μάθημα αυτό των Νέων Ελληνικών.

 
Ανάμεσα στους 8137 υπάρχουν 2464 οι οποίοι θα παρακαθίσουν στις εν λόγω εξετάσεις μόνο για απόλυση ενώ 5673 διεκδικούν μια θέση στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.
Ο αριθμός υποψηφίων για φέτος, δείχνει αρνητική τάση καθώς το 2012 οι υποψήφιοι ήταν 9633 ενώ πέρυσι ήταν 8198. Επίσης το 2012 6415 υποψήφιοι διεκδίκησαν μια θέση σε Κύπρο και Ελλάδα ενώ φέτος ο αριθμός αυτός φτάνει μόλις τις 5673.
Στο Υπουργείο Παιδείας δηλώνουν “πλήρως έτοιμοι και αύριο το πρωί θα μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά οι εξετάσεις, ελπίζοντας να μην έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα», όπως δηλώνει ο Ανώτερος Λειτουργός Εκπαίδευσης στην Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Στέλιος Χριστοφίδης.
Ερωτηθείς για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, ο κ. Χριστοφής είπε ότι αύριο το πρωί θα φύγουν από τη Λευκωσία, σφραγισμένα τα δοκίμια επί των οποίων θα εξεταστούν οι μαθητές.
Πρώτο μάθημα των εξετάσεων είναι τα Νέα Ελληνικά και τελευταίο μάθημα είναι το Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό Σχέδιο, την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.
Οι πρώτες επιλογές των υποψηφίων
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Υπουργείο Παιδείας οι υποψήφιοι επιλέγουν ως πρώτη επιλογή στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κύπρου:
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) 1879
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) 1574
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 1328
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) 1174
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) 1068
 • ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ)
 • ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) 1002
 • ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ
 • ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) 989
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 972
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) 920
Για επιλογές σε σχέση με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας, οι υποψήφιοι θα κληθούν να θέσουν τις επιλογές τους αργότερα εντός του Καλοκαιριού.
Κανονισμοί που πρέπει να ακολουθούν οι υποψήφιοι κατά την εξέταση 
 • Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα του Εξεταστικού Κέντρου, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης. Είναι δυνατό να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, η είσοδος ύστερα από απόφαση του προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή εκπροσώπου του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά από παρέλευση 20 λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψηφίους.
 • Τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων γράφονται από τους ιδίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων. Τα στοιχεία αυτά καλύπτονται με αδιαφανή μεμβράνη από τον επιτηρητή κατά την παράδοση του τετραδίου.
 • Η παράδοση του γραπτού τετραδίου απαντήσεων από τους υποψηφίους που αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψηφίου από την αίθουσα εξέτασης, πριν περάσουν τριάντα λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.
 • Οι υποψήφιοι οφείλουν να γράφουν τις απαντήσεις σε όσα μαθήματα υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στο φύλλο απαντήσεων που υπάρχει στο τετράδιο απαντήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση οι απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.
 • Η δολίευση, ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται την αποπομπή του εξεταζόμενου υποψηφίου από την αίθουσα και το μηδενισμό του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα.
 • Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης κινητό τηλέφωνο, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες υπολογιστικές μηχανές ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με πένα χρώματος μπλε. Τα σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διορθωτικού υγρού.
 • Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής.
 • Το κάπνισμα απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.