Ιδρύθηκε με την διυπουργική απόφαση 64300/Γ6/6-6-2011 η οποία όριζε την στέγασή του στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.

Το σχολείο καλύπτει την υποχρεωτική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών με προβλήματα κώφωσης και άλλες πολλαπλές δυσκολίες όπως αυτισμό, νοητική υστέρηση, κινητικές δυσκολίες , σύνδρομα κ.λ.π. Η φοίτηση στο ΕΕΕΕΚ περιλαμβάνει έξι τάξεις από τα οποίες στις πέντε γίνονται μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας και στην έκτη τάξη πρακτική άσκηση, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα τύπου 2.

Ουσιαστικά οι μαθητές, με την αποφοίτησή τους, αποκτούν απολυτήριο και Επαγγελματικό πτυχίο. Στο ΕΕΕΕΚ Κωφών και Βαρηκόων Αθήνας έχουν ιδρυθεί και σήμερα λειτουργούν δύο ειδικότητες: A) της Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος και B) της Χειροτεχνίας – Κεραμικής. Το Ωρολόγιο πρόγραμμα του ΕΕΕΕΚ περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα στις προαναφερόμενες εξειδικεύσεις, καθώς και στα μαθήματα γενικής παιδείας (γλώσσα, μαθηματικά, κοινωνική & επαγγελματική αγωγή, φυσική αγωγή, πληροφορική, μουσική, αισθητική αγωγή).

Παράλληλα με την παρακολούθηση των γενικών και εργαστηριακών μαθημάτων οι μαθητές εντάσσονται σε ατομικά προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ψυχολογικής υποστήριξης. Λόγω των αυξημένων δυσκολιών των μαθητών, τα τμήματα είναι ολιγομελή παρέχοντας έτσι καλύτερη φροντίδα και προστασία. Ο χώρος για την στέγαση του σχολείου υποδείχτηκε από την τότε διοίκηση του ΕΙΚ και περιελάμβανε το υπερυψωμένο ισόγειο με 3 αίθουσες, 3 γραφεία και μία μεγάλη σάλα, καθώς και 4 αίθουσες και την αίθουσα τελετών στον πρώτο όροφο.

Το γεγονός ότι η παραχώρηση του χώρου δεν είχε αποτυπωθεί σε επίσημη απόφαση από την πλευρά του Ε.Ι.Κ, οδήγησε την διεύθυνση του σχολείου να το ζητήσει επίμονα με παραστάσεις στον πρώην Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Τούσια, αλλά και εγγράφως από το Δ. Σ. του Ιδρύματος. Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας προέδρου του Ε.Ι.Κ κ. Β. Λαμπροπούλου, ετέθη εκ νέου το ζήτημα της παραχώρησης και το θέμα εισήχθη στην συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη 15/9/2016.

Με μια αδιανόητη απόφαση η Διοίκηση αποφάσισε την παραχώρηση του χώρου που στεγάζεται το ΕΕΕΕΚ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, μέσα στο Ίδρυμα μόνο για ένα χρόνο.

Με την ίδια απόφαση το Δ.Σ. του ΕΙΚ συρρικνώνει το χώρο του σχολείου και το περιορίζει να λειτουργεί σε τρεις αίθουσες, που δεν επαρκούν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα προγράμματα των 16 μαθητών του σχολείου το οποίο φέτος, με τις νέες εγγραφές, πρόκειται να λειτουργήσει 5 τμήματα. Με την ίδια απόφαση το Δ. Σ. του ΕΙΚ θέτει το σχολείο σε κατάσταση ομηρίας και το απειλεί με εκδίωξη ανά πάσα στιγμή, γιατί όπως απεφασίσθη ”το ΕΙΚ διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που χρειαστεί το χώρο να λύσει την παραχώρηση με προειδοποίηση χρονικού διαστήματος μόνο ενός μηνός”.

Ο Διευθυντής του ΕΕΕΕΚ, Δημήτρης Παπαευθυμίου ψυχολόγος, αναφέρει: ”Η θλιβερή αυτή εξέλιξη ουσιαστικά μας οδηγεί στην ακύρωση των νέων εγγραφών και στην υπολειτουργία του σχολείου, αφού οι παραχωρημένοι χώροι δεν επαρκούν για τις ανάγκες της εκπαίδευσης των κωφών μαθητών μας και στην λειτουργία των εργαστηρίων.

Μας θλίβει επίσης η στάση του νέου Δ.Σ και της προέδρου του, διότι με την απόφασή τους ακυρώνουν αγώνες πολλών χρόνων για την ίδρυση και λειτουργία του ΕΕΕΕΚ Κωφών και Βαρηκόων, όπως επίσης και τον από την φύση του ρόλο στήριξης των αναγκών των Κωφών ατόμων από το πλέον επίσημο όργανο των Κωφών, που είναι το Εθνικό ίδρυμα Κωφών. Βρισκόμαστε σε κατάσταση ομηρίας καθώς το ΕΙΚ διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που χρειαστεί το χώρο να λύσει την παραχώρηση με προειδοποίηση χρονικού διαστήματος μόνο ενός μηνός.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί άμεσα το πρόβλημα που προέκυψε, ζητάμε την συμπαράσταση όλων των διοικητικών οργάνων της εκπαίδευσης, του Δήμου Αθηναίων, των φορέων υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των συνδικαλιστικών φορέων των Κωφών και Βαρήκοων, καθώς και κάθε ευαισθητοποιημένου ατόμου, ώστε να προστατευθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΕΕΕΚ Κωφών και Βαρηκόων, στον φυσικό του χώρο που είναι ο χώρος του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών”. Οφείλουμε όλοι να ακούσουμε το μήνυμα αγωνίας που στέλνει ο Διευθυντής του Σχολείου και κατά συνέπεια οι μαθητές του και το προσωπικό του να σταθούμε στο πλευρό τους, να ευαισθητοποιηθούμε και να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας.

Το δικαιούνται και τους το οφείλουμε. Θεωρούμε την Πράξη αυτή του Δ.Σ. του Ε.Ι.Π. ακατανόητη και εχθρική απέναντι στους μαθητές του σχολείου και τους γονείς τους.

Κανείς δεν μπορεί να στερήσει το δικαίωμα των μαθητών για μάθηση που είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και καμία πλειοψηφία δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις και να στερεί το δικαίωμα αυτό έστω και από έναν μαθητή. Ο βαθμός πολιτισμού μιας κοινωνίας, προσδιορίζεται και πραγματώνεται μέσα από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες της, όπως τα άτομα με αναπηρία.

Τέλος υπενθυμίζουμε για μια ακόμα φορά ότι:

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ. ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ. ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ, ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΙΚ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ. ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ι.Κ. !!!! Πόπη Γ. Γεωργίου Ψυχολόγος Επίτιμη Πρόεδρος του Σύλλογου ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.