Μέχρι τις 22 Ιουνίου 2023 υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις για εισδοχή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Οι τρεις Σχολές του Πανεπιστημίου καλύπτουν περιοχές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης και προσφέρουν πέντε (5) Προπτυχιακά και 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε πεδία αιχμής. Στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όλες οι Θεματικές Ενότητες (τα μαθήματα) των προγραμμάτων σπουδών προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς για απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

 

Με 20 χρόνια εξειδίκευσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το δημόσιο καινοτόμο και ψηφιακό ΑΠΚΥ αξιοποιεί όλα όσα έχουν να προσφέρουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευελιξία και την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει από τον προσωπικό του χώρο, στον δικό του ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορεί να διαθέσει για τη φοίτησή του. Η υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, που είναι το κύριο εκπαιδευτικό μέσο, υποστηρίζει τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης, και ενσωματώνει εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας. Εικονικά εργαστήρια και διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχύουν την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων και καινοτόμα εργαλεία τηλεκπαίδευσης ενισχύουν τη διάδραση και εμπλουτίζουν τη μαθησιακή εμπειρία. Το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό υποστηρίζει και καθοδηγεί τους φοιτητές, ώστε να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους. Φυσική παρουσία δεν απαιτείται σε κανένα στάδιο της φοίτησης, καθώς και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα και όχι διά ζώσης σε εξεταστικά κέντρα.

 

Τα υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών του ΑΠΚΥ αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΔΟΑΤΑΠ.

 

Το ΑΠΚΥ διατηρεί το κόστος φοίτησης ιδιαίτερα προσιτό και υποστηρίζει ομάδες φοιτητών και φοιτητριών με λιγότερες ευκαιρίες, όπως άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, κ.λπ., παρέχοντας σημαντικές μειώσεις διδάκτρων (από 10% ως πλήρη απαλλαγή).

 

5+1 συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

  • Εγνωσμένου κύρους δημόσιο Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  • Υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένα προγράμματα σε όλα τα επίπεδα σπουδών, με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.
  • Ευέλικτες σπουδές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες/υποχρεώσεις των φοιτητών, που σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους χρόνο, με κατάλληλη ακαδημαϊκή υποστήριξη.
  • Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης με βραβεύσεις για καινοτομίες στα Cyprus Education Leaders Awards 2019-2022.
  • Εξ αποστάσεως φοίτηση, διαδικτυακές εξετάσεις.
  • Προσιτό κόστος φοίτησης, μειώσεις διδάκτρων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού.

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου 2023 στις 11:00 π.μ. μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ: .

 

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | [email protected]