Με τέσσερα (4) νέα, σύγχρονα και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά προγράμματα, μοναδικά στα πεδία τους στον ελληνόφωνο χώρο, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενισχύει την προσφορά του στην εξ αποστάσεως ανώτατη εκπαίδευση.

Τα νέα προγράμματα καλύπτουν σε βάθος τις απαιτήσεις κλάδων αιχμής που γνωρίζουν σημαντική άνθηση διεθνώς, και προσφέρουν στους φοιτητές επιστημονική γνώση, εξειδίκευση και επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής σε όλα τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ολοκληρωθεί την 26η Αυγούστου 2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του .

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» ενσωματώνει θεματικές ενότητες που πραγματεύονται τις θεωρητικές βάσεις και εστιάζουν σε ζητήματα των σύγχρονων καιρών που ταλανίζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι και τη σκέψη της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής. Απευθύνεται πρωτίστως σε επαγγελματίες υγείας, νομικούς και άλλους συναφείς επιστήμονες και φιλοδοξεί α) να παρέχει στους ενδιαφερόμενους γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν και β) να ενδυναμώσει την κριτική τους ικανότητα, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μη προνομιακή πρόσβαση σε κριτική, σφαιρική και εις βάθος γνώση σημαίνουσας αξίας σχετικά με τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας, τις Επιστήμες της Αγωγής και τον Εγγραμματισμό. Η Γνώση αυτή θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να διαχειριστούν εποικοδομητικά τις νέες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αξιοποιήσουν στις μαθησιακές διεργασίες τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας με τρόπο κριτικό και αποτελεσματικό. Ταυτόχρονα, η Γνώση αυτή και θα προσφέρει σε κάθε πολίτη νέες δεξιότητες στην Επικοινωνία, τον ψηφιακό κόσμο και το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Συνδυάζοντας στοιχεία από τους επιστημονικούς κλάδους των πολιτικών επιστημών, της ιστορίας, της κοινωνικής θεωρίας, της νομικής, των οικονομικών και των διεθνών σχέσεων, το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη» έχει σκοπό να προσφέρει μια πολυδιάστατη, ουσιαστική και συστηματική παιδεία σε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την πολιτική και την ιστορία και προσεγγίζουν το πολιτικό γίγνεσθαι ως άρτια καταρτισμένοι, εν δυνάμει πολιτικοί, τόσο σε αμιγώς επιστημονικό, όσο και σε πρακτικό-επαγγελματικό επίπεδο.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Ελληνικού Πολιτισμού» διερευνά συστηματικά όψεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών εικόνας, ήχου και επαυξημένης πραγματικότητας και προσφέρει κατάρτιση στη δημιουργική αξιοποίηση διαθεματικών, ανοικτών και οικείων περιβαλλόντων μάθησης, που φέρνουν σε επαφή τους εκπαιδευόμενους με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης μέσω του ψηφιακού δράματος & θεάτρου και των Τ.Π.Ε.