Τάκης Ρουμπής Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας

Τηλ.: 6977393115

E-mail: ΠΡΟΣ: Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Π.Ε. Α΄ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2013

Σας κοινοποιώ τα οριστικά οργανικά κενά (μετά και την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών), όπως αυτά επικυρώθηκαν από το ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας (Πράξη 24/5-7-2013), για τα οποία καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει αίτηση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης και έχουν μετατεθεί ή βρίσκονται στη διάθεση της Διεύθυνσης ΠΕ Α΄ Αθήνας, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων από 8/7/2013 μέχρι και 12/07/2013.

Τα οργανικά κενά στη Γενική Αγωγή είναι: 141 ΠΕ70 (Δάσκαλοι), 33 ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), 14 ΠΕ06 (Αγγλικών) και 3 ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής).

Τα οργανικά κενά στην Ειδική Αγωγή είναι: 22 ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και 38 ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί).

Μετατέθηκαν στην Α’ Αθήνας 36 εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ06 (Αγγλικών) Γενικής Αγωγής και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής από άλλα ΠΥΣΠΕ καθώς και 5 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 από τη Γενική Αγωγή της Α΄Αθήνας στην Ειδική Αγωγή της Α΄Αθήνας.

Στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ της Διεύθυνσης Π.Ε Α’ Αθήνας βρίσκονται 240 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (Δάσκαλοι), 6 ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), 10 ΠΕ06 (Αγγλικών), 35 ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), 16 ΠΕ16 (Μουσικοί) της Γενικής Αγωγής καθώς και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) της Ειδικής Αγωγής.

Όσοι συνάδελφοι δεν τοποθετηθούν στην Α΄ φάση, και εφόσον υπάρχουν κενά, μπορούν να υποβάλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης Β΄φάσης.

Μετά τη διαδικασία της Β΄φάσης οριστικής τοποθέτησης, και εφόσον υπάρχουν κενά ακόμα, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Γ΄φάσης (υποχρεωτική τοποθέτηση με τα λιγότερα μόρια).

Περιεχόμενα