Ωράριο εκπαιδευτικών: Διευκρινίσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/10/2018 - 12:21 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, που αφορά την ισχύ της αριθμ.183422 /02- 12-2013 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, με θέμα: « εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης», σας γνωρίζουμε ότι η προαναφερόμενη εγκύκλιος δεν έχει καταργηθεί και εξακολουθεί να ισχύει.

Επομένως, οι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν μεταταχθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ακολουθούν το ωράριο της Πρωτοβάθμιας.

Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπώνται σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διατεθούν με αίτησή τους σε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ενώ, δεν ισχύει το ίδιο για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διατίθενται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για συμπλήρωση ωραρίου ή ολικά, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, χωρίς αίτησή τους , ακολουθούν το ωράριο της Δευτεροβάθμιας.

Loading...
  • europalso   ideascentral