| Δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας για τις προϋπηρεσίες – Το παρακάτω μήνυμα στάλθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΠΔΕ, με αφορμή το γεγονός πως οι υποψήφιοι ΕΕΠ και ΕΒΠ βλέπουν στο ΟΠΣΥΔ ότι έχουν υπολογιστεί οι προϋπηρεσίες τους μέχρι την ημερομηνία 24/Ο5 και όχι 05/06.

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Αυτό έγινε, σύμφωνα με το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ και ΕΒΠ, εξαιτίας τεχνικού ζητήματος ώστε να γίνουν οι έλεγχοι των προϋπηρεσιών των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα πάντα με το Αυτοτελές, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από πλευράς υποψηφίων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Δείτε το σταλθέν στις ΠΔΕ email του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ και ΕΒΠ Σας ενημερώνουμε για την ανακοίνωση που υπάρχει στην αρχική σελίδα του (είναι η δεύτερη από την αρχή), την οποία μπορείτε να αναρτήσετε στις ιστοσελίδες σας προς ενημέρωση των υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι έχουν θορυβηθεί από τα αποτελέσματα που βλέπουν στην καρτέλα Σύνολο Μορίων και επικοινωνούν ποικιλοτρόπως με την Υπηρεσία μας.

Σας ενημερώνουμε ότι τα μόρια προϋπηρεσίας που εμφανίζονται στην καρτέλα Συνολικά Μόρια στους φακέλους όλων των υποψήφιων αναπληρωτών στο , έχουν υπολογιστεί προς το παρόν ως 24/5/2019 (ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 3ΕΑ/2019) για τον καθορισμό των μορίων των υποψηφίων της εν λόγω προκήρυξης. Σε μεταγενέστερο χρόνο τα μόρια προϋπηρεσίας θα υπολογιστούν και ως 5/6/2019 (ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019) για τον καθορισμό των μορίων των υποψηφίων των εν λόγω προκηρύξεων.

Δείτε την προγενέστερη ενημέρωση των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ επί του θέματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα που προέκυψε με τις προϋπηρεσίες υποψηφίων, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, θα διορθωθεί από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ και ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα τα μόρια της προϋπηρεσίας υποψηφίων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ της τελευταίας χρονιάς υπολογίστηκαν έως τις 25/05/2019, καθότι η ημερομηνία αυτή ίσχυε για την Προκήρυξη των εκπαιδευτικών ΕΑΕ. Το ορθό για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 του ΕΕΠ και ΕΒΠ είναι η ημερομηνία 05/06/2019 (ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για τις προαναφερθείσες Προκηρύξεις) και προς αυτήν την κατεύθυνση θα γίνει και η καταχώρηση από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ και ΕΒΠ.