Ειδήσεις για Αναπληρωτές – Αύξηση περιοχών προτίμησης  – Δηλώσεις περιοχών απο υποψήφιους αναπληρωτές στον – Με τη νέα διαίρεση των περιοχών οι φετινές δηλώσεις προτίμησης

Σύμφωνα με ενημέρωση από ΠΑΣΑΔ οι φετινές δηλώσεις προτίμησης στον θα γίνουν με τη νέα διαίρεση των περιοχών στην οποία προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας για τις μεταθέσεις κι αποσπάσεις των μόνιμων συναδέλφων.

Αλλάζουν οι περιοχές σχολείων για μετάθεση (και για αναπληρωτές;)

Με το δεδομένο αυτό κι αφού πλέον αυξάνονται οι περιοχές στη δήλωση προτίμησης, ζητήσαμε, όπως είναι λογικό, ν’ αυξηθεί ισάριθμα κι η δυνατότητα επιλογής περιοχών ενώ ζητήσαμε επίσης να προβλεφθεί συνυπηρέτηση κατά την τοποθέτησή τους, για τα ζευγάρια αναπληρωτών που βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση, στις περιοχές που κατατμήθηκαν. Και για τα δύο θέματα υπήρξε θετική αντιμετώπιση και περιμένουμε να δούμε πως αυτή θα μετουσιωθεί σε πράξη.

Στο νέο τροποποιημένο ΦΕΚ που αναμένεται ελπίζουμε πως θα περιγράφονται τα παραπάνω και θα διορθωθούν παραλείψεις όπως η μη αναγραφή της Μαγνησίας και των περιοχών της.

Οι περιοχές εδώ

https://drive.google.com/…/1M5SqDvE0p7hI0L0XdFXzSp1nE…/view…

Κυρωμένοι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών και δήλωση προτίμησης περιοχών. Σε λίγες ημέρες θα βγεί η πρόσκληση για δήλωση περιοχών μετά την κύρωση των οριστικών πινάκων αναπληρωτών

Πότε θα βγουν οι τελικοί

Σύμφωνα με  ενημέρωση από τους Αναπληρωτές Δασκάλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρόσκληση για δήλωση προτίμησης περιοχών αναμένεται περί τις 20/8 με την ανακοίνωση των πινάκων αναπληρωτών να γίνεται είτε την ίδια ημερομηνία ή μια μέρα πριν.

Σχετικά με τις προθεσμίες υπενθυμίζουμε οτι συνηθως δίνονται 7 μέχρι το πολύ 10  μερες προθεσμια για τις δηλώσεις των

Σενάρια μόνιμων διορισμών

Αναπληρωτές – Τελευταίες ειδήσεις για

Σχετικά με τις δηλώσεις περιοχών από τους υποψήφιους αναπληρωτές θα ξεκινήσουν αφού κυρωθούν οι το αργότερο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και πιό συγκεκριμένα εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων. Συγκεκριμένα κατά το σχολικό έτος 2017 2018 οι δηλώσεις περιοχών έγιναν την τελευταία βδομάδα από τους υποψηφίους αναπληρωτές στον

Παράλληλα σύμφωνα με ενημέρωση πό ΠΑΣΑΔ για τους Πίνακες αναπληρωτών 2018 και δηλώσεις προτίμησης περιοχών  και  με πληροφόρηση από το Υπουργείο παιδείας, τέλος Αυγούστου θα γίνει η κύρωση των πινάκων και οι δηλώσεις προτίμησης περιοχών στον από τους αναπληρωτές  opsyd.sch.gr

Αναφορικά με τις  για την Α φάση το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα με σκοπό να είναι εγκαίρως οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα σχολεία  ώστε να ξεκινήσει το σχολικό έτος ομαλά.

Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Α φάση προσλήψεων αναπληρωτών  μέσα στο πρώτο πενταήμερο του  Σεπτεμβρίου για να προλάβουν να παρουσιαστούν οι αναπληρωτές μέχρι την Παρασκευή  7 Σεπτεμβρίου στα σχολεία

– Αγιασμός

Υπενθυμίζουμε οτι φέτος η έναρξη του σχολικού έτους είναι Τρίτη  11 Σεπτεμβρίου συνεπώς θα πρέπει οι αναπληρωτές να βρίσκονται στα σχολεία Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου για τον αγιασμό 2018.

Διάταξη προβλέπει εξασφάλιση 35,8 εκ ευρώ για μέσω του ΠΔΕ.

Άρθρο 28  Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, µπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Η σχετική δαπάνη µπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 µε Κωδικό έργου 2014ΣΕ04700000 και τίτλο «Πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων βάσει της παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» του έτους 2018 έως το ποσό των είκοσι δύο εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων (22.300.000,00) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2019 έως του ποσού των δεκατριών εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.500.000) ευρώ.»

Στο ipaideia.gr θα αναρτηθούν όλες οι σχετικές εξελίξεις σχετικά με τις δηλώσεις περιοχών για υποψήφιους αναπληρωτές καθώς και όλες οι εξελίξεις για την Α φάση
Πιστώσεις αναπληρωτών μέσω ΠΔΕ – Ρύθμιση

Διάταξη για προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΠΔΕ – Τι ποσά προβλέπονται

Να παραμένουν ανοιχτά τα καταλύματα του Υπουργείου Παιδείας στην περιοχή Ζούμπερι για τους αναπληρωτές

Αναπληρωτές: Απορρίπτονται οι 5ετείς συμβάσεις

Πίνακες αναπληρωτών 2018: Δήλωση προτίμησης περιοχών Πότε αναμένεται η πρόσκληση

Αναπληρωτές: Καμιά αλλαγή στις άδειες

Πρόταση για προκήρυξη αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ μετά την 1η Νοεμβρίου

Οι πιστώσεις που εξασφαλίζονται για προσλήψεις αναπληρωτών 2018  2019

Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ

Πιστώσεις αναπληρωτών μέσω ΠΔΕ Ρύθμιση

Αριθμοί μόνιμων αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ 2017 2018