Το , «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη λήψη ευεργετικών μέτρων, με γνώμονα την εξισορρόπηση μεταξύ των αναγκαίων όρων για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου μέριμνας για τα στελέχη».

Το σύνολο των στελεχών που αιτήθηκαν την εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου για τη μεταφορά των τέκνων τους, από και προς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ικανοποιήθηκε πλήρως. Αυτό τόνισε ο ΥΕΘΑ Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ με θέμα «Διακρίσεις ανάμεσα σε οικογένειες στρατιωτικών, σχετικά με τη μεταφορά των τέκνων τους, από και προς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία».

«Τα Γενικά Επιτελεία», εξήγησε ο υπουργός, «καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και εκδίδουν σχετικές διαταγές, προκειμένου οι διοικήσεις όλων των κλιμακίων να διευκολύνουν τα στελέχη τους, για τη μεταφορά των τέκνων τους από και προς το χώρο του σχολείου- παιδικού σταθμού, με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης, στις περιπτώσεις που δεν επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία της μονάδας ή της υπηρεσίας».

Το υπουργείο, συνέχισε ο ΥΕΘΑ, «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη λήψη ευεργετικών μέτρων, με γνώμονα την εξισορρόπηση μεταξύ των αναγκαίων όρων για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου μέριμνας για τα στελέχη».

Αναφερόμενος στη νομοθεσία, ο υπουργός τόνισε ότι «έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Φ.400/163881/Σ.4187/08 Σεπ 11 απόφαση ΥΕΘΑ (Β΄2156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία ρυθμίζεται το ωράριο εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Δεδομένης της μη δυνατότητας παρέκκλισης από το ως άνω θεσμικό πλαίσιο, η τυχόν διευκόλυνση στρατιωτικών, οι οποίοι εύλογα συνοδεύουν τα τέκνα τους σε σχολικές μονάδες, δύναται να ρυθμισθεί περιστασιακά μόνον και σε διοικητικό επίπεδο, στο πλαίσιο εκτίμησης λόγων ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η επιχειρησιακή λειτουργία- ετοιμότητα και η ασφάλεια των μονάδων- υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων» επισήμανε ο ΥΕΘΑ, Ν. Παναγιωτόπουλος.