Ολοκλήρωση του 1ου Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (ΜΟΟC) με θέμα, « & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 το 1ο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (ΜΟΟC) με
θέμα: «eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων» που οργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning.

Το μάθημα διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων προσφέρθηκε μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning http://mooc.etwinning.gr/ και αφορούσε στην αξιοποίηση του δικτύου,
των δράσεων και του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει η πλατφόρμα του eTwinning κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Βασικός στόχος του μαθήματος ήταν να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν, καθώς και τα εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να μετατρέψουν δραστηριότητες που εμπεριέχονται στα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων του ψηφιακού αποθετηρίου του Ι.Ε.Π. «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+» σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά από ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων στο πλαίσιο υλοποίησης ενός eTwinning έργου.

 

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ