Παρουσίαση του Νέου ΓΕΛ

Η παρακάτω παρουσίαση έγινε από τον Καλοδήμο Δ. σε συνάντηση Δ/ντων Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Φθιώτιδας στο 5ο Λύκειο Λαμίας την 27/2/2014 και είναι αναρτημένη ε

Πως προκύπτει ο Μέσος Όρος Προφορικής Βαθμολογίας της Α Λυκείου (Παράδειγμα).

Στην Α Ημερησίου Γενικού Λυκείου έχουμε 10 Μαθήματα από τα οποία η Ελληνική Γλώσσα έχει 3 Διακριτά Γνωστικά Αντικείμενα (ΔΓΑ) , τα Μαθηματικά έχουν 2 ΔΓΑ και οι Φυσικές Επιστήμες έχουν 3 ΔΓΑ. Ο Μ.Ο προκύπτει από τους βαθμούς των 10 Μαθημάτων με στρογγυλοποίηση στο 1 δεκαδικό ψηφίο ( Νόμος 4186 ) Πατήστε εδώ για να δείτε ένα παράδειγμα.
O 4186 λέει:

 

………………………………………………………………

Πως επηρεάζουν την πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι επιδόσεις στο Νέο Λύκειο

πατήστε εδώ για να δείτε ένα Λογιστικό Φύλλο Excel μου έστειλε ο Υπεύθυνος του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας Σπύρος Παπαχαρίσης και πρόσθεσα εγώ τρεις γραμμές στο τέλος όπου υπολογίζεται η % συμμετοχή του κέρδους/απώλειας από τις επιδόσεις (απολυτήρια) των υποψηφίων στις τρεις τάξεις του Νέου Λυκείου. Καθοριστικός παράγοντας για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα είναι ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα που θα

καθορίσει η κάθε σχολή. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από το αποτελέσματα που προκύπτουν του παραπάνω Λογιστικού Φύλλου Excel η μέγιστη “βοήθεια” των επιδόσεων στις τρεις τάξεις είναι μόλις 0,2 βαθμοί.

Καλοδήμος Δ.
Υπέυθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας
…………………………………………………………………………

Ποια η συνεισφορά των ενδοσχολικών επιδόσεων (προφορικών & γραπτών) στις 3 τάξεις του “Νέου Λυκείου” για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση.

Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α.). O Β.Π.Α. προκύπτει από τους Βαθμός Προαγωγής (Β.Π.) της Α΄ και B΄ τάξης και το Βαθμό Απόλυσης (Β.Α.) της Γ΄ μετά από προσαρμογή όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα (Αναπροσαρμοσµένος «προαγωγικός» βαθμός ). Οι βαθμοί προαγωγής (Β.Π.) και απόλυσης (Β.Α.) εκφράζουν τις ενδοσχολικές επιδόσεις στα προφορικά και στα γραπτά. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής.

Ο κάθε Αναπροσαρµοσµένος «προαγωγικός» βαθμός κάθε τάξης πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές (0,4/0,7/0,9) όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα , τα 3 γινόμενα προστίθενται και το άθροισμα διαιρείται με το 2 (0,4+0,7+0,9=2).
Όπως προκύπτει από το παράδειγμα η μέγιστη βοήθεια των Β.Π. της Α’ &Β’ Λυκείου και του Β. Α. της Γ Λυκείου είναι 1 μονάδα στο Β.Π.Α. !
Η συνεισφορά της μιας το πολύ μονάδας μειώνεται δραματικά εάν λάβουμε υπόψη:
Ι)Ο Β.Π.Α. λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΙΙ) Η κάθε σχολή θα καθορίζει συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Οπότε πρακτικά η συνεισφορά των Β.Π. & Β.Α. είναι αμελητέα (της τάξης του 1% για επιδόσεις πάνω από τη βάση ).
Δηλαδή στο “Νέο Λύκειο” θα έχουμε επέκταση σε όλο το Λύκειο των γνωστών στρεβλώσεων (όλα 20) της βαθμοθηρίας, που σήμερα έχουμε μόνο στη Γ Λυκείου, χωρίς κανένα λόγο ! Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα μπουν σε μια ψυχοφθόρο κατάσταση χωρίς κανένα χρήσιμο διακύβευμα γιατί η εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθορίζεται ουσιαστικά από τη γραπτή επίδοση στα τέσσερα μαθήματα που εξετάζονται Πανελλαδικά στη Γ’ Λυκείου.
Πατήστε εδώ για να δείτε ένα Λογιστικό Φύλλο Excel μου έστειλε ο Υπεύθυνος του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας Σπύρος Παπαχαρίσης και πρόσθεσα εγώ τρεις γραμμές στο τέλος όπου υπολογίζεται η % συμμετοχή του κέρδους/απώλειας από τις επιδόσεις (απολυτήρια) των υποψηφίων στις τρεις τάξεις του Νέου Λυκείου.
Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας
Υ.Γ ο Υπουργός Παιδείας Κος Αρβανιτόπουλος σε συνέντευξη του στην εφημερίδα “ΤΟ ΕΘΝΟΣ” αναφέρει: “Η εισαγωγή του φετινού μαθητή της Α Λυκείου στο Πανεπιστήμιο θα εξαρτηθεί 80% από το πώς θα γράψει στα τέσσερα που θα εξεταστεί. Το υπόλοιπο 20% θα εξαρτηθεί από τον μέσο όρο της βαθμολογία του στα τρία χρόνια του Λυκείου…” από την παραπάνω ανάλυση δεν προκύπτουν από πουθενά αυτά τα ποσοστά! Ο ένας βαθμός επιπλέον σε πέντε βαθμούς από 0 έως 20 και συντελεστή σε ένα από τα πέντε μαθήματα διαμορφώνουν ένα ποσοστό πολύ μικρότερο του 20%.