Όλες οι Αποφάσεις Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. στις 13 Π.Δ.Ε. της χώρας

ΑΤΤΙΚΗ –

ΚΡΗΤΗ –

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ –

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ –

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ –

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ –

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ΘΡΑΚΗ –

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ –

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ –

ΘΕΣΣΑΛΙΑ –

ΗΠΕΙΡΟΣ –