Αποτελέσματα Δεκεμβρίου 2014 DELF-DALF & SORBONNE DELF-DALF SORBONNΕ Όλα τα αποτελέσματα SORBONNE είναι πλέον διαθέσιμα. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξετάσεων στην ηλ. διεύθυνση: examens@ifa.