: Φέτος, αφού κοινοποιήθηκαν μέσω των αιρετών τα κενά, έχουμε περισσότερα στοιχεία για κάθε περιοχή και μπορούμε πιο στοχευμένα να κάνουμε την δήλωσή μας.

Στους πίνακες που έχουμε δημοσιεύσει βλέπουμε τα κενά ανά περιοχή που δόθηκαν για τις δεύτερες και είναι ελαφρώς διαφορετικά αφού του ενός αιρετού είναι 2433, με βάση τα όσα έδωσαν οι διευθύνσεις και του άλλου ‎2287 (2255 μετά και τις αποσπάσεις), σύμφωνα με όσα επισήμως έδωσε το Υπουργείο.

Στο αρχείο που επισυνάπτουμε στην ανάρτηση, υπάρχουν ανά διεύθυνση τα πρόσφατα και, συγκριτικά, οι προσλήψεις που έγιναν πέρυσι, επί συνόλω, των ΠΕ 70 σ’ αυτές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από όλους σας, διαβάζοντας τις επισημάνσεις που γίνονται από κάτω.

Τι έχουμε όμως να προσθέσουμε σ’ αυτά;

Τα λειτουργικά κενά τα οποία θα προκύψουν πρώτα την 1η/9 και θα περιληφθούν στην Α φάση και κατόπιν από 11/9 και μετά που θα ορίζουν τις ανάγκες των και τις μέλλουσες φάσεις.
Άρα λοιπόν το σύνολο των προσλήψεων στην Α φάση θα είναι μεγαλύτερο των κενών που εμφανίζονται και στις δυο περιπτώσεις.

Τι άλλο υπάρχει που θα επηρεάσει την Α φάση;

Α) Η απορρόφηση ΠΕ 70 στην Ειδική περίπου 270 -300 συναδέλφων (60% ΣΜΕΑΕ και περίπου 70% σε ΤΕ θα δοθούν απ τις πιστώσεις, σύμφωνα με σημερινή μας ενημέρωση) και η οποία θα κινήσει τον πίνακα αυξητικά προς τα πάνω τόσες θέσεις εφόσον βγουν ΣΜΕΑΕ, ΤΕ και παράλληλη την 5η/9 (σήμερα μας βεβαιώνουν πως θα πάνε όλα μαζί). Σε περίπτωση που βγουν μόνο ΣΜΕΑΕ και ΤΕ τότε η απορρόφηση θ’ αφορά περίπου 130 ΠΕ 70 και τόσες, αντίστοιχα, θ’ ανέβουμε θέσεις στον πινακα.

Β) Η πρόσληψη, για πρώτη φορά, 250 συναδέλφων για ΤΥ την 5η/9 (όπως έχει προγραμματιστεί μέχρι σήμερα). Όπως πιο πάνω θ’ ανεβάσει αντίστοιχα τις θέσεις του πίνακα.

Πού περίπου θα φτάσει ο πίνακας στην Α φάση;

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω και σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι την ώρα της δημοσίευσής του παρόντος, αναμένεται σε κάποια ή κάποιες περιοχές να κινηθεί έως και το 3800+.

Πότε η Β φάση και εκεί τι περιμένουμε;

Η Β φάση θα προέλθει από τα κενά που θα εμφανιστούν από 5/9 έως 11/9 και λογικά δεν θα απέχει πολύ χρονικά της Α, όμως θα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου όχι μεγάλο αριθμό προσλήψεων.

Πότε θα έχουμε και πάλι μεγάλο αριθμό προσλήψεων;

Όταν θα δοθούν οι υπόλοιπες πιστώσεις για ΤΥ τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη με τις υπόλοιπες της Ειδικής.

Συνάδελφοι, συνιστούμε να μην είστε βιαστικοί στο να οριστικοποιήσετε την δήλωσή σας, καθώς αναμένουμε κι ελπίζουμε, να έχουμε και νέα στοιχεία τις επόμενες μέρες.