ΟΙΕΛΕ: «5 ολόκληρους μήνες μετά την ψήφιση του κατάπτυστου νόμου Κεραμέως, εκδίδονται εγκύκλιοι εφαρμογής του»

ΟΙΕΛΕ: «5 ολόκληρους μήνες μετά την ψήφιση του κατάπτυστου νόμου Κεραμέως, εκδίδονται εγκύκλιοι εφαρμογής του»

«Πέντε ολόκληρους μήνες μετά την ψήφισή του και ενώ έχουν γίνει δεκάδες απολύσεις, ενώ έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, ενώ έχουν τοποθετηθεί Διευθυντές-Υποδιευθυντές-Προϊστάμενοι των μονάδων, το Υπουργείο «θυμήθηκε» να εκδώσει οδηγίες …χρήσης», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΟΙΕΛΕ.

Η αναλοίνωση:

Μόλις προ ολίγων λεπτών αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας για τον άθλιο νόμο Κεραμέως-ΣΙΣ. 5 (!) ολόκληρους μήνες μετά την ψήφισή του και ενώ έχουν γίνει δεκάδες απολύσεις, ενώ έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, ενώ έχουν τοποθετηθεί Διευθυντές-Υποδιευθυντές-Προϊστάμενοι των μονάδων, το Υπουργείο «θυμήθηκε» να εκδώσει οδηγίες …χρήσης, τις οποίες δίνουμε σε γνώση των
συναδέλφων σήμερα.

Είναι μια ακόμη απόδειξη της χρεοκοπίας του Υπουργείου Παιδείας και της ανικανότητας της πολιτικής του ηγεσίας που επί της ουσίας τοποθετήθηκε εκεί ως ντήλερ ιδιωτικών συμφερόντων. Άλλωστε, η καθυστέρηση έκδοσης των εγκυκλίων έγινε καθ’ υπόδειξιν των “χορηγών”, ώστε να προλάβουν να γίνουν όσο περισσότερες παρανομίες ήταν εφικτό.

Για την ανάλυση του περιεχομένου των εγκυκλίων και τυχόν εξελίξεις που προκύπτουν από αυτές, θα υπάρξει ανακοίνωση αργότερα.

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιες Οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης».

Με την παρούσα εγκύκλιο γνωστοποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν το αντικείμενο θέματος (Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) μετά την έκδοση του ν. 4713/2020 (Α’ 147) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Αναφέρονται οι τυπικές προϋποθέσεις και τα κωλύματα ορισμού των Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) και προσδιορίζεται η διοικητική διαδικασία ορισμού τους από τα κατά τόπο αρμόδια διοικητικά όργανα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ), κατόπιν σχετικής πρότασης των ιδιοκτητών (ή των νομίμων εκπροσώπων) των ιδιωτικών σχολικών μονάδων.

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 και 34 του ν. 682/1977, όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 4173/2020 και ισχύουν, από τα καθ’ ύλην και κατά τόπο
αρμόδια Όργανα, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής:

Α.1. Ο ορισμός Διευθυντή/-ντριας, Προϊσταμένου/-μένης και Υποδιευθυντή/-ντριας σε ιδιωτική σχολική μονάδα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται με διοικητική πράξη (Απόφαση ορισμού) του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο προτεινόμενος και για την αντίστοιχη θέση που, κατά περίπτωση, προτείνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της σχολικής μονάδας (κατ’ άρθρα 25 και 34, παρ. 3, του ν.682/1977, όπως ισχύουν).

Α.2. Ο ορισμός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου σε θέση Διευθυντή, Προϊσταμένου ή Υποδιευθυντή της συγκεκριμένης κάθε φορά ιδιωτικής σχολικής μονάδας ισχύει από εκδόσεως της απόφασης ορισμού μέχρι την αντικατάστασή του, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν.682/1977, όπως ισχύουν αντίστοιχα.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους».

Με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 147), αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν κρίσιμες διατάξεις του ν.682/1977 με τις οποίες επαναρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με την εποπτική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών της τυπικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με την παρούσα, διευκρινίζονται θέματα που αφορούν στην τροποποίηση των κατά τον παρόντα χρόνο διετών συμβάσεων (A. Τροποποίηση Διετών Συμβάσεων), περιγράφεται αδρομερώς η διοικητική διαδικασία διορισμού (B.1. Διορισμός), πρόσληψης (Β.2. Πρόσληψη) και απόλυσης (Β.3. Απόλυση) εκπαιδευτικών σε και από ιδιωτικές σχολικές μονάδες. Τέλος, δίνονται οδηγίες χειρισμού των υποθέσεων που με την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου τελούν σε εκκρεμότητα ενώπιον της ανεξάρτητης Επιτροπής Δικαστών (Γ. Εκκρεμείς Υποθέσεις) .

Ολόκληρη η εγκύλιος

 

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !