Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ στην Κ.Υ.του υπουργείου παιδείας ή στις περιφερειακές δνσεις κλπ ή σε εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου επιτρέπονται μόνο για ένα έτος.Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.Αυτό προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου.

  • Λήγει η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) , αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την επιλογή νέων Δντών σχολικών μονάδων και Δντών εκπαίδευσης.Τα συμβούλια ανασυγκροτούνται,σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Της ρύθμισης εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των συμβουλίων.Τα παραπάνω προβλέπει διάταξη που προστέθηκε στο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία.
  • Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις τελικές ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου, που πιθανότατα αύριο θα δοθεί στη διαβούλευση, για τους αναπληρωτές.Συγκεκριμένα,προστίθενται δυο νέα άρθρα ως εξής:

1.Το πρώτο αναφέρεται στις ολιγοήμερες άδειες για επιμορφωτικούς λόγους που δικαιούνται πλέον και οι αναπληρωτές.Επίσης, εξισώνονται οι άδειες των αναπληρωτών με τους μονιμους για τις εξετάσεις(10 μέρες το χρόνο).

2.Το δεύτερο αναφέρεται στην προυπηρεσία.Η προυπηρεσία των ΠΕ70.50 και 60.50 ,που αποκτήθηκε με μεταπτυχιακό τίτλο ή σεμινάριο,υπολογίζεται μόνο στον πίνακα Ειδικής.Η προυπηρεσία των ΠΕ70 και ΠΕ 60 που κλήθηκαν στην ειδική ,υπολογίζεται στον οικείο πίνακα(Γενικής).

Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες ρυθμίσεις παραμένουν ως έχουν.

Αναγνωρίζεται ολόκληρη η προυπηρεσία από 1-9-10 ,χωρίς διπλασιασμό μορίων από το σχολ.έτος 2010-11 έως το σχολ.έτος2013-14.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ