Κύριοι βουλευτές της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων,
είναι πράγματι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι έρχονται ρυθμίσεις για την ειδική αγωγήκαι μάλιστα ως κατεπείγουσες οι οποίες θα εφαρμοστούν – πλην εκείνης που αφορά τους αιρετούς του ειδικού προσωπικού – από την επόμενη σχολική χρονιά. Οι σημαντικές μάλιστα ρυθμίσεις αυτές δεν έρχονται ως απόρροια κάποιας συγκεκριμένης επιστημονικής μελέτης, ούτε έχουν προταθεί από τις επιτροπές που ορίστηκαν με την Υ.Α.120017/Δ3/20.7.16, ούτε και πέρασαν από διαβούλευση.
Συγκεκριμένα:
1.Εισάγεται επέκταση για την πιστοποίηση στην γραφή Braille(μέχρι τώρα φορέας ήταν μόνον το «ΚΕΑΤ» και ο «ΗΛΙΟΣ») ενώ δεν ενεργοποιείται η διάταξη για τον ΕΟΠΠΕΠ ως φορέα πιστοποίησης που προέβλεπε ο ν.4186/2013.
2.Αναφορικά με τη φοίτηση στο γενικό σχολείο μαθητών με ε.ε.α. αναφέρονται αριθμοί χωρίς κάποια τεκμηρίωση επιστημονική ή βάσει κάποιας μελέτης.
3.Εισάγεται κάτω όριο για τη δημιουργία τμήματος στα ειδικά σχολεία κάτι που θίγει τόσο τις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές όσο και τα εξειδικευμένα σχολεία κωφών, τυφλών, κινητικά αναπήρων ακόμα και μέσα στην Αττική! Η επιχειρηματολογία ότι «εφόσον το τμήμα της Α’ τάξης έχει 1 ή 2 μαθητές τότε θα κάνει συνδιδασκαλία με τη Β’ τάξη» δεν μπορεί να είναι αποδεκτή καθώς είναι αντιπαιδαγωγική, αντιεπιστημονική ενώ, αν η Β’ τάξη λειτουργεί ήδη ως ολιγομελές τμήμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί (δηλαδή η ένταξη και των μαθητών της Α’ τάξης ακυρώνει στην πράξη το ήδη ολιγομελές της Β΄ τάξης!). Επιπρόσθετα αν η Β’ τάξη λειτουργεί με αριθμό μαθητών στο άνω όριο π.χ. με 6 ή 7 μαθητές τότε η ένταξη των μαθητών και της Α’ τάξης μπορεί να το βγάλει και εκτός του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου! Μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται στην ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κυρίως στα ΕΕΕΕΚ, όπου οι μαθητές εντάσσονται σε εργαστηριακή ειδικότητα ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες κάτι που πλέον δεν θα μπορεί να γίνεται. Για παράδειγμα αν στην Α’ τάξη οι νέοι μαθητές είναι 4 τότε θα υποχρεώνονται να μπαίνουν στην ίδια ειδικότητα αφού δεν θα υπάρχει η νόμιμη δυνατότητα για 2 τμήματα (π.χ. ένα τμήμα στην πηλοπλαστική και ένα στην ξυλουργική)!
Υπενθυμίζουμε ότι ακόμα και στην Αττική,ΣΤΗΝ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ εκπαίδευση (π.χ. στα ΕΠΑΛ) έχουμε τη λειτουργία μονομελών ή διμελών τμημάτων με αποφάσεις του Περιφ. Δ/ντή Εκπ/σης (ενδεικτικά βλ. απόφαση του Περιφ. Δ/ντή Αττικής στις 26-9-2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.22.1/14487 με ΑΔΑ:ΩΡΘΜ4653ΠΣ-ΠΧΟ), κάτι που στην ΕΑΕ εφεξής θα απαγορεύεται !!!!!
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ:
«ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΒΑΣΕΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Ή ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 3 ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ/ΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΣ»
4.Εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια του ιδιώτη ειδικού βοηθού και ιδιώτη νοσηλευτή στα ειδικά σχολεία. Η επιχειρηματολογία ότι αυτό ίσχυε ήδη τα 2 τελευταία χρόνια ανατρέπεται από το έγγραφο 52037/Δ3/29.3.2016 της Δ/νσης ΕΑΕ που αναφέρει ότι μόνον στα γενικά σχολείαυφίσταται ο ιδιώτης ειδικός βοηθός! Η διάταξη αυτή της Δ/νσης ΕΑΕ, ουσιαστικά
·«υποχρεώνει» τον γονέα να πληρώσει ιδιώτη για το παιδί του,
·δεν προβλέπει ότι δεν μπορεί να γίνει ιδιώτης βοηθός άτομο που έχει α’ ή β’ βαθμού συγγένεια με μαθητή/τρια του σχολείου (όσοι γονείς δεν μπορέσουν να πληρώσουν ιδιώτη θα θελήσουν οι ίδιοι ή συγγενείς να γίνουν ιδιώτες βοηθοί του παιδιού τους!)
·δεν προβλέπει το καθεστώς εργασίας του ιδιώτη (ασφάλιση, ημερομίσθιο κλπ),
·δεν προβλέπει ότι ακολουθεί συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο,
·δημιουργεί επικάλυψη αρμοδιοτήτων αφού στα ειδικά σχολεία υπάρχουν ήδη σχολικοί νοσηλευτές και ειδικοί βοηθοί (το παιδί που έχει ιδιώτη βοηθό αλήθεια δεν το αναλαμβάνει καθόλου ο ειδικός βοηθός του σχολείου και τι γίνεται σε περίπτωση που συμβεί κάτι;),
·θα βάλει σε κίνδυνο τους αναπληρωτές ειδικούς βοηθούς και νοσηλευτές που σήμερα προσλαμβάνονται από το Υπουργείο.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Να αφαιρεθεί η διάταξη για τον ιδιώτη ειδικό βοηθό και νοσηλευτή ή εναλλακτικά να προβλεφεί το εργασιακό και ασφαλιστικό τους καθεστώς όπως και το καθηκοντολόγιό τους (να ακολουθούν το 449/2007 που ισχύει για όλους) και επίσης να προβλεφθεί ότι δεν μπορεί να είναι ιδιώτες βοηθοί ή / και νοσηλευτές άτομα που έχουν α΄ ή β΄ βαθμό συγγένειας με μαθητή/τρια του σχολείου.
5.Εμφανώς άδικη και ενδεχομένως και αντίθετη στην αρχή της ισότητας η διάταξη για τους αιρετούς του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Είναι μάλιστα ακατανόητη τη στιγμή που υπάρχει και έγγραφο του ΓΛΚ (1.4.2016) για τις αμοιβές οδοιπορικών και στους αιρετούς. Αναφορικά με τα ΠεριφερειεκάΣυμβούλια του ΕΕΠ & ΕΒΠ, πλήττει κυρίως τους συναδέλφους των ΠΥΣΕΕΠ των νησιών, αλλά και γενικώς αφού κατ’ ουσίαν αποκλείει όλους όσους δεν ζουν στην έδρα του Συμβουλίου κάτι που θα έχει επίπτωση και στη λειτουργία των Συμβουλίων κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες περαιτέρω!
ΠΡΟΤΑΣΗ: Να διαγραφεί η τελευταία πρόταση της διάταξης.