Οι προτάσεις του ΕΣΕΚ για την καλύτερη οργάνωση της έρευνας στην Ελλάδα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/02/2018 - 09:57 | Author: Newsroom Ipaidia

Το ΕΣΕΚ εισηγείται μεταξύ άλλων, για την ανακοπή του brain drain την κατάργηση των στεγανών μεταξύ ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ, την παροχή κινήτρων στα πανεπιστήμια για τη δημιουργία ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και τον ενιαίο συντονισμό όλων των ερευνητικών δομών από τη ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας

Σειρά προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση της έρευνας στην Ελλάδα και την αναχαίτιση της διαρροής Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain), έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), που συγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 2016.

Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ πρωτεύουσας σημασίας είναι ο επανασχεδιασμός της οργάνωσης του ελληνικού ερευνητικού χώρου με γνώμονα τη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας ερευνητικού δυναμικούς.

Το ΕΣΕΚ εισηγείται στην κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, την κατάργηση των στεγανών μεταξύ ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ, την παροχή κινήτρων στα πανεπιστήμια για τη δημιουργία ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και τον ενιαίο συντονισμό όλων των ερευνητικών δομών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Ακόμη, προτείνεται η σύνδεση έρευνας-διδασκαλίας στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, την περιφερειακή οργάνωση της αριστείας μέσα από τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη δημιουργία εικονικών (virtual) ινστιτούτων και τη διασύνδεση ερευνητικής και επιχειρηματικής καινοτομίας μέσα από νέες πλατφόρμες καινοτομίας.

Ως βασικές αιτίες για τη διαρροή των ελλήνων επιστημόνων σε άλλες χώρες, το ΕΣΕΚ θεωρεί την έλλειψη θέσεων ειδικευμένης εργασίας, τις χαμηλές αποδοχές των ερευνητών σε σχέση με άλλες προηγμένες χώρες και τις περιορισμένες προσδοκίες τους για επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη με βάση την αξία τους.

Θεωρώντας επιτακτική, όπως σημειώνει, την αναχαίτιση της εν λόγω «διαρροής», το ΕΔΕΚ χαιρετίζει ως σημαντική εξέλιξη τις προκηρύξεις του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για τη χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές, καθώς και την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και των ερευνητών, ώστε να προμηθευθούν εξοπλισμό μεγάλης ερευνητικής αξίας.

Για να «μπει φρένο» στη «διαρροή» του επιστημονικού δυναμικού, το Συμβούλιο προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τη βελτίωση των αποδοχών των ερευνητών στους δημόσιους ερευνητικούς φορείς, τη βελτίωση της προοπτικής εξέλιξής τους, καθώς και τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για την εκπόνηση «μάστερ» ή διδακτορικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με τον ιδιωτικό τομέα.

Μεταξύ άλλων, το ΕΣΕΚ έθεσε επί τάπητος προτάσεις για τη δημιουργία νέου Ινστιτούτου Διαστημικής και Επίγειας Αστροφυσικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτου Βιο-Καινοτομίας στο ερευνητικό κέντρο «Αλ. Φλέμινγκ», καθώς και Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών στο ΕΚΚΕ.

Loading...
  • ideascentral

    europalso