Η Π.Ε.ΚΑ.Π. με το υπ. αριθμ. Πρωτ. 15/12-2-2014 υπόμνημα προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει καταθέσει από τον Φεβρουάριο τις προτάσεις της για την ορθή και αποτελεσματική διδασκαλία της Πληροφορικής Παιδείας στο Γυμνάσιο. Με αφορμή τη δημοσίευση του υπ. αριθμ. 39/2014 Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις», υπενθυμίζει ότι, μεταξύ άλλων, προτείνει:

– την εφαρμογή του δίωρου πιλοτικού προγράμματος σε όλα τα γυμνάσια της χώρας,
– τη θέσπιση Κρατικού Πιστοποιητικού γνώσεων χειρισμού Η/Υ,
– τη συμπερίληψη του μαθήματος της Πληροφορικής στα μαθήματα της Α Ομάδας μαθημάτων, ώστε να συνεισφέρει ο βαθμός του στον συνολικό προαγωγικό βαθμό,
– τη γραπτή εξέταση του μαθήματος της Πληροφορικής στις προαγωγικές (Α’ & Β’ Γυμνασίου) και απολυτήριες (Γ’ Γυμνασίου) εξετάσεις,
– δεδομένου ότι στα Γυμνάσια υπάρχουν μαθητές τριών ταχυτήτων ως προς την Πληροφορική: αυτοί που φοιτούσαν σε ΕΑΕΠ (πολύ καλό επίπεδο), αυτοί που φοιτούσαν σε Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο (ευχέρεια με Η/Υ) και αυτοί που φοιτούσαν στο παραδοσιακό Δημοτικό Σχολείο (χωρίς ιδιαίτερες παραστάσεις Πληροφορικής), κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό να μπορεί να «σπάει» το τμήμα, με ευέλικτο τρόπο, σε δύο, όταν ο αριθμός των μαθητών είναι μεγάλος, ή/και όταν οι υποδομές του σχολείου το επιβάλλουν, ή/και όταν ο διδάσκων κρίνει ότι έτσι επιτυγχάνονται καλύτερα οι στόχοι του Πληροφορικού γραμματισμού των εφήβων. Εξάλλου, η μείωση του αριθμού των μαθητών στο εργαστήριο, επιβάλλεται, εκτός των άλλων, και για λόγους παιδαγωγικούς, ασφάλειας και υγιεινής τους,

– την αποσύνδεση του βαθμού του μαθήματος από το βαθμό στο μάθημα της Τεχνολογίας ώστε να έχει τον δικό του αυτόνομο, που να αντιστοιχεί στις ικανότητες – γνώσεις – δεξιότητες του μαθητή στο αντικείμενο της Πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός του μαθήματος να προκύπτει ως μέσος όρος δύο βαθμών: Α΄ Βαθμός – ΘΕΩΡΙΑ Πληροφορικής και Β΄ Βαθμός – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Πληροφορικής,

-την καθιέρωση υποχρεωτικών ανακεφαλαιωτικών διαγωνισμάτων και για τα τρία τρίμηνα,
– την καθιέρωση προαιρετικών ωρών διδασκαλίας Πληροφορικής, για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών στην πιστοποίησή τους στις γνώσεις χειρισμού Η/Υ, στο πλαίσιο της ενισχυτικής διδασκαλίας που ισχύει για τα υπόλοιπα μαθήματα και
– την υλικοτεχνική αναβάθμιση των εργαστηρίων.

Οι ανάγκες της ψηφιακής εποχής και του σύγχρονου σχολείου επιτάσσουν τα μαθήματα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο να αναβαθμιστούν, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση προς την ανάδειξη της σπουδαιότητας της Πληροφορικής που αναπτύσσεται στα εκπαιδευτικά συστήματα προηγμένων χωρών της Αμερικής και της Ευρώπης (http://csedweek.org/, http://codeweek.eu/). Στο πλαίσιο αυτό, για να ενδυναμώσουμε την παρουσία της χώρας μας στο διεθνή στίβο της καινοτομίας, θεωρούμε ότι το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο πρέπει να ενισχυθεί υιοθετώντας τις προαναφερόμενες προτάσεις μας.

Επίσης στην ανακοίνωση της καλεί τους υπεύθυνους να αναλογιστούν τις ευθύνες για το μέλλον των νέων παιδιών, και να προχωρήσουν άμεσα στις κατάλληλες ρυθμίσεις, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια και καθιστώντας τους ανταγωνίσιμους των μαθητών άλλων χωρών. Είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει κατανοητό πως η ουσιαστική αναβάθμιση του μαθήματος της Πληροφορικής αποτελεί και απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ