Οι πιθανές αλλαγές στο νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/01/2019 - 16:12 | Author: Newsroom Ipaidia

Μετά από μετάβασή μας στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και επικοινωνίας μας με υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες αυτού προέκυψαν τα εξής:

 

Των Αιρετών Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

 

Γεωργίας Μπουλμέτη & Βασίλη

Α)- Σε σχέση με το νέο σύστημα μόνιμου εκπαιδευτικών και /Ε.Β.Π.

·Το Υπουργείο θα προσπαθήσει να συμπεριλάβει για ψήφιση στη Βουλή, αρχές της επόμενης εβδομάδας, το νέο σύστημα μόνιμου εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π., στο ήδη κατατεθέν νομοσχέδιο "Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις" ή σε διαφορετική περίπτωση σε οποιοδήποτε άλλο νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφισθεί σύντομα. Μετά την ψήφιση αρμόδιο για την έκδοση της προκήρυξης θα είναι το Α.Σ.Ε.Π..

·Το θέμα της επαναφοράς της Παιδαγωγικής Επάρκειας και της πρόταξης αυτών που την κατέχουν στους Πίνακες(θα ισχύσει ότι ίσχυε έως σήμερα) συζητείται έντονα.

·Το να ισχύσει τελικά η μη μεταφορά της προϋπηρεσίας από τη Γενική στην Ειδική Αγωγή επίσης συζητείται έντονα.

·Και η επιμόρφωση στους Η/Υ ΤΠΕ 1 του Υπουργείου Παιδείας κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύσει για μοριοδότηση.

·Η λέξη "μόνιμη", κατά πάσα πιθανότητα θα αφαιρεθεί από την πρόβλεψη για μοριοδότηση της αναπηρίας 67% κι άνω.

 

Β)- Σε σχέση με τη δυνατότητα Μετάταξης και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.), το Υπουργείο θα διαμορφώσει το άρθρο 12, συμπεριλαμβάνοντας και το Ε.Β.Π., ως εξής:

·"Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151) αντικαθίσταταιως εξής: «5. Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου, είτε εκπαιδευτικών είτε μελών του Ε.Ε.Π., για τις οποίες έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πέντε έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων69, 70 και 73 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26).»

 

Γ)- Σε σχέση με τα λάθη στο Φ.Ε.Κ. με τη Μεταφορά των Οργανικών θέσεων του Ε.Ε.Π. από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα Κ.Ε.Σ.Υ., σύντομα θα δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ. της ανακοινοποίησης στο ορθό της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Επίσης πρόθεση του Υπουργείου είναι να μεριμνήσει και για την κάλυψη των οδοιπορικών του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ..

 

Για οτιδήποτε νεώτερο θα υπάρξει ενημέρωση.

 

Loading...


  • europalso

    ideascentral