Οι πιστώσεις που εξασφαλίζονται για προσλήψεις αναπληρωτών 2018 – 2019

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/08/2018 - 00:12 | Author: Newsroom Ipaidia
Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2018 - 00:14

– Πιστώσεις: Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών – ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Τεύχος Α ́ 142/03.08.2018  Άρθρο 28.  Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α ́ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πληρωμή και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με Κωδικό έργου 2014ΣΕ04700000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει της παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114)» του έτους 2018 έως το ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (22.300.000,00) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2019 έως του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.500.000) ευρώ.».

Να μείνουν ανοιχτά τα καταλύματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο Ζούμπερι και το χειμώνα για φιλοξενία αναπληρωτών

Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ

Αναπληρωτές: Τα δικαιολογητικά που θα έχουν μαζί τους την ημέρα πρόσληψης

Δήμος Θήρας: Καταλύματα προς ενοικίαση για αναπληρωτές

Προσλήψεις αναπληρωτών Δηλώσεις περιοχών  Χρονοδιάγραμμα έως τον Αγιασμό

Πιστώσεις αναπληρωτών μέσω ΠΔΕ Ρύθμιση

Διάταξη για προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΠΔΕ Τι ποσά προβλέπονται

Loading...
  • europalso

    ideascentral