Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ της περ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12


ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Γ.Λ.Κ. ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/11/2016)

ΕΠΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ – ΑΔΕΙΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ – ΩΡΑΡΙΟ…ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΑΠΟ ΕΔΩ: