Οι οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης της Ελλάδας Ελλήνων εξωτερικού 2020-2021

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/07/2020 - 15:26 | Author: Newsroom Ipaidia

Οι ειδικές κατηγορίες και οι προϋποθέσεις ένταξης σ' αυτές των και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β’)

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αριθ. Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ 556/Β΄), Φ.151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636/Β΄) και Φ.151/121021/Β6/2009 (ΦΕΚ 2216/Β΄), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 2282/Β΄), Φ.151/19155/Β6/2010 (ΦΕΚ 220/Β΄), Φ.151/77347/Β6/2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄), Φ.151/41977/Β6/2011 (ΦΕΚ 832/Β΄), Φ.151/64998/Β6/2011 (ΦΕΚ 1307/Β΄) και Φ.151/79076/Β6/2012 (ΦΕΚ 2153/Β΄ και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2244/Β΄), Φ.151/61567/Α5/2015 (ΦΕΚ 814/Β’), Φ.151/213895/Α5/2015 (ΦΕΚ 2954/Β’), Φ.151/47149/Α5/2016 (ΦΕΚ 820/Β’ και διόρθωση σφάλματος 1126/Β’),  Φ.151/63620/Α5/2016 (ΦΕΚ 1092/Β’), Φ.151/145949/Α5/2016 (ΦΕΚ 2991/Β’), Φ.151/220830/Α5/2016 (ΦΕΚ 4515/Β’), Φ.151/82115/Α5/2017 (ΦΕΚ 1873/Β’),  Φ. 151/223489/Α5/2017 (4632/Β’),   Φ. 151/118482/Α5/2018 (3522/Β’) και  Φ.153/107360/Α5/03-07-2019, Φ. 153/154924/Α5/4-11-2019 (3711/Β’), Φ.153/38644/Α5/18-3-2020 (ΦΕΚ 1004/Β’),   Φ.153/ 59928/Α5/ 26-5-2020 (ΦΕΚ 2109/Β’), Φ.153/ 91497 /Α5/14-7-2020 (ΦΕΚ 2872/Β’)  όμοιες αποφάσεις.

 

                Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι όλων των αναφερόμενων κατηγοριών δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές αν έχουν ήδη εισαχθεί με τις εν λόγω ειδικές κατηγορίες κι έχουν αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας

Οι οδηγίες

   • ideascentral

    europalso

Enter your email address: