Σύλλογος Περικλής: Οι νέες Υπουργικές Αποφάσεις Φίλη ναρκοθετούν το Δημόσιο Νηπιαγωγείο και τα εργασιακά δικαιώματα των Νηπιαγωγών

Η προαναγγελθείσα με ποικίλλους τροπους, θεσμοθέτηση του νέου Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι πλέον γεγονός εν μέσω καλοκαιριού με αιφνιδιαστικές και εν κρυπτώ διαδικασίες ως βασικό εργαλείο μετάλλαξης του Δημόσιου Δωρεάν Νηπιαγωγείου. Από φορέας προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά των 4-6 ετών, για την οποία η εκπαιδευτική κοινότητα διεκδικεί με τους αγώνες της την υποχρεωτικότητα ως αναγκαιότητα για την υπεράσπιση των μορφωτικών διακαιωμάτων τους και την εκπλήρωση του κοινωνικού και αντισταθμιστικού ρόλου που οφείλει η Πολιτεία να παρέχει για την απάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, το Δημόσιο νηπιαγωγείο τείνει μεθοδευμένα να μετατραπεί σε μια υποβαθμισμένη, ως προς την ποιότητα και τη λειτουργία της , εκπαιδευτική δομή που παράλληλα θα « στεγάσει » επισφαλείς ευέλικτες μορφές εργασίας για τους εκπαιδευτικούς της .

Υπογραφηκε με ημερομηνία 8 Αυγούστου από τον Υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη νέα Υπουργική Απόφαση για τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας και το διδακτικό και ωρολόγιο πρόγραμμά τους με υποχρεωτικό βασικό πρόγραμμα Νηπιαγωγείου έως τις 13.00 και τρίωρο προαιρετικό «Ολοήμερο πρόγραμμα » από τις 13.00 ως τις 16.00 σε όσα Νηπιαγωγεία συγκεντρώνουν τον απαραίτητο αριθμό «εγγραφών με προϋποθέσεις».

Η μεταρρύμιση αυτή οδηγεί στη ριζική αλλαγή του χαρακτήρα του Νηπιαγωγείου καθώς:

Στο όνομα της παροχής ενός ενιαίου τύπου προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης συγχωνεύεται το κλασικό με το ολοήμερο πρόγραμμα ακυρώνοντας τη διακριτότητα και τη στοχοθεσία των δυο διαφορετικών προγραμμάτων, υπονομεύοντας ταυτόχρονα το παιδαγωγικό τους έργο καθώς δεν μπορούν πλέον να διατηρήσουν την αυτονομία τους και την ομαλή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους.

Ο απολογισμός λειτουργίας μεικτών τμημάτων με πρόωρη αποχώρηση που με κατάχρηση της σχετικής εγκυκλίου έχει επανειλλημένα εφαρμοστεί μας έχει ήδη προσφέρει αρνητική εμπειρία τόσο σε επίπεδο παιδαγωγικής λειτουργίας όσο και ασφάλειας των νηπίων. Έχει ωστόσο εξυπηρετήσει αποτελεσματικά την εφαρμογή της μνημονιακής εξοικονόμησης δαπανών με την πολιτική των μηδενικών διορισμών, της ανεπάρκειας προσλήψεων και της τραγικής έλλειψης υποδομών.

Ωστόσο παρά τις περί του αντιθέτου αναφορές της Υπουργικής απόφασης ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ στην πραγματικότητα ΟΛΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΜΕΙΚΤΑ και εν δυνάμει Ολοήμερα εαν και εφόσον συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων ανάλογα με την οργανικότητα του Νηπιαγωγείου καθώς θα υπάρχει ένας αριθμός παιδιών που θα συνεχίζει στο Ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα αποτελώντας μια νέα απογευματινή ομάδα φοίτησης.

Η κατάργηση του υποχρωτικού ολοήμερου προγράμματος έχει ως συνέπεια τη διάσπαση του ενιαίου και συνεχούς χαρακτήρα του, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου απογευματινού προαιρετικού τμήματος με εξαιρετικά υποβαθμισμένο εκπαιδευτικό έργο και τη μετατροπή του σε πρόγραμμα φύλαξης το οποίο θα λειτουργεί για όσο διάστημα έχει τον απαραίτητο αριθμό παιδιών!

Ακυρώνεται με αυτόν τον τρόπο ο σκοπός και η δυνατότητα του Ολοήμερου προγράμματος να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, να λειτουργήσει αντισταθμιστικά και να συμβάλλει στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τεράστιας σημασίας επίσης είναι το γεγονός ότι η σταθερή σύνθεση της ομάδας των « συμμαθητών » στο Νηπιαγωγείο παίζει αποφασιστικό ρόλο για την ομαλή ένταξη του παιδιού και την εξέλιξή του στο πλαίσιο της παιδαγωγικής διαδικασίας και ειδικότερα για τα νήπια με ιδιαιτερότητες και ειδικές ανάγκες.

Ο νέος τύπος του ‘’Ολοήμερου’’ Νηπιαγωγείου αποτελεί εργαλείο κοινωνικού αποκλεισμού των νηπίων εκείνων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τον πολύπλευρο παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και αντισταθμιστικό του ρόλο.

Το νέο Ενιαίου Τύπου Νηπιαγωγείο θα λειτουργεί με άτυπα μεικτά τμήματα πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και τρίωρης προαιρετικής απογευματινής φύλαξης υπό προΰποθέσεις.

Παράλληλα ευνοείται η μεθοδευόμενη καθότι πρόσφατα θεσμοθετημένη προαγωγή – συγχώνευση ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων σε πολυθέσια με όλες τις αρνητικές συνέπειες, αντιπαιδαγωγικές και αντεργατικές (αντι-εργασιακές), που η εκπαιδευτική κοινότητα έχει κατ΄επανάληψη επισημάνει.
Επίσης μεθοδεύεται με τον τρόπο αυτό η αύξηση της σχολικής διαρροής προς τις ιδιωτικές δομές προσχολικής αγωγής.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η αύξηση του αριθμού των Ολοήμερων τμημάτων κατά την περίοδο της κρίσης, τη σχολική χρονιά 2015-2016 λειτούργησαν 3.546 Ολοήμερα τμήματα σε όλη τη χώρα, αναδεικνύει τη σημασία και την αναγκαιότητα του θεσμού αυτού.

Ταυτόχρονα ο νέος Ενιαίος τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συμβάλλει αποφασιστικά στην τροποποίηση του τοπίου στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτό προσβάλλοντας κατάφορα τα εργασιακά τους δικαιώματα καθώς:

α. Αυξάνει εκ νέου το ήδη επιβαρυμένο διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών και τους υποχρεώνει να εργάζονται επιπλέον σε καθεστώς υποχρεωτικής άμισθης εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων . Συγκεκριμένα το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο αποτελείται από δύο αυτόνομα προγράμματα, το βασικό υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα (8.20-13.00) με ή χωρίς πρόωρη προαιρετική προσέλευση (7:45 – 8.30) και το προαιρετικό απογευματινό (13,00-16.00), που θα λειτουργούν αυτοτελώς ως προς το περιεχόμενό τους, τους εκπαιδευτικούς που θα τα στελεχώνουν καθώς οι θέσεις των Νηπιαγωγών δεν είναι πλέον ενιαίες και με διαφορετική σύνθεση ομάδας νηπίων. Αυτό σημαίνει τις εξης διαφορετικές κατηγορίες ωραρίου: α. Πρωινό ωράριο του υποχρεωτικού προγράμματος χωρίς πρόωρη προσέλευση. β. Πρωινό ωράριο του υποχρωτικού προγράμματος με πρόωρη προσέλευση. γ. Απογευματινό ωράριο του προαιρετικού προγράμματος.
Ταυτόχρονα το χρονικό διάστημα προσέλευσης των νηπίων, τα διαλλείματα, το χρονικό διάστημα πρόωρης υποδοχής και ο χρόνος προετοιμασίας για αποχώρηση τόσο στο πρωινό υποχρεωτικό όσο και στο απογευματινό προαιρετικό πρόγραμμα δεν χαρακτηρίζονται ως διδακτικός χρόνος

β. Η κατάργηση των τμημάτων αμιγώς ολοήμερου προγράμματος ισοδυναμεί μεσοπρόθεσμα με καταργήσεις οργανικών θέσεων νηπιαγωγών,άμεσες υποχρεωτικές μετακινήσεις μονίμων, οριστικές απολύσεις αναπληρωτών, και μελλοντικά απολύσεις μονίμων συναδέλφων. Η διατήρηση των λειτουργικών θέσεων θα επιχειρήσει ενδεχομένως να χρυσώσει το χάπι της λειτουργίας των Νηπιαγωγείων προσωρινά όπου υπάρχει η δυνατότητα.

Η δημιουργία – θέσπιση αυτοτελούς προαιρετικού απογευματινού προγράμματος αποβλέπει στη μετατροπή του σε δημιουργική απασχόληση 3ωρης διάρκειας, υποψήφια να τεθεί υπό την εποπτεία των Δήμων, χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ , με κουπόνια (voucher) που θα παρέχονται στον γονέα για να εγγράψει το παιδί του κατ΄επιλογήν.

Οδηγεί στη γενίκευση και ‘’μονιμοποίηση’’ της ελαστικής εργασίας σε όλες τις πιθανές εκδοχές της με την εισαγωγή αυτού του εργασιακού μοντέλου στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. (ωρομίσθιοι, ωφελούμενοι με 5μηνες/8μηνες συμβάσεις). Καθόλου τυχαιο δεν είναι το γεγονός ότι στο απογευματινό προαιρετικό πρόγραμμα η 1η, 2η και 4ηδιδακτική ώρα αφιερώνονται στο « ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι » : Η επιλογή αυτών των δραστηριοτήτων σηματοδοτεί τη μετατρoπή του απογευματινού προγράμματος σε εξωδιδακτική απασχόληση η οποια μπορεί να ασκείται από εργαζόμενους με ελαστικές μορφές εργασίας. Η 3η διδακτική ώρα η οποία αφιερώνεται σε « Δραστηριότητες με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ» θα περιλαμβάνει εξ ανάγκης, λόγω της επιβάρυνσης των παιδιών στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα, δραστηριότητες αποκλειστικά Δημιουργίας και Έκφρασης δηλαδή Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή . Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε τον κίνδυνο εισαγωγής εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στο Νηπιαγωγείο, παράγοντα με πολλές αντιπαιδαγωγικές συνιστώσες για την ηλικία των νηπίων, οι οποίοι μάλιστα θα είναι ελαστικά και επισφαλώς εργαζόμενοι.

γ. Οδηγεί στην παραμόρφωση κατά το δοκούν αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος όπως το αίτημα της εξίσωσης του ωραρίου των Νηπιαγωγών με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ. που χρησιμοποιείται για τη νέα αύξηση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών παραβλέποντας προκλητικά τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των Νηπιαγωγείων. Η εξίσωση του υποχρεωτικού ωραρίου των Νηπιαγωγείων με αυτό των Δημοτικών διαμορφώνει το περιβάλλον της νομιμοποίησης μιας υποχρεωτικής άμισθης άνισης «εξίσωσης».
Για του λόγου το αληθές, ο Υπουργός Παιδείας υπέγραψε ταυτόχρονα Υπουργική απόφαση με την οποία αποφασίζει « τον καθορισμό του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των Νηπιαγωγείων ».

Επί του παρόντος οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Νηπιαγωγεία είναι αποκλειστικά Νηπιαγωγοί. Ωστόσο η συμπεριλιπτική διατύπωση περί « εκπαιδευτικών » γενικά δημιουργεί προβληματισμούς και συνειρμικές συνδέσεις με όλο το φάσμα εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που ενεδεχομένως υπάρχει στόχευση να εισαχθούν στο Νηπιαγωγείο και μάλιστα με όρους ευέλικτης εργασίας.
Στην Υ.Α. ορίζεται ότι το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια κι 4/θέσια Νηπιαγωγεία ειναι 25 ώρες χωρίς κλιμάκωση ανάλογα με το βαθμό και τα χρόνια υπηρεσίας και η κλιμάκωση εφαρμόζεται για όσους υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία.

Πρόκειται για αληθινή , κραυγαλέα προκλητική, παρωδία εξίσωσης με το ωράριο των δασκάλων καθώς:

α. Στο σύνολο των 5140 Νηπιαγωγείων της χώρας μόνον 9 Νηπιαγωγεία είναι 4/θέσια και άνω. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής της κλιμάκωσης του διδακτικού ωραρίου για τους νηπιαγωγούς που υπηρετούν στο 99,9% των Νηπιαγωγείων της χώρας.

β. Το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Νηπιαγωγεία, επί του παρόντος αποκλειστικά Νηπιαγωγών, είναι το μεγαλύτερο σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και μάλιστα με όλες τις επιβαρυντικές για τον Νηπιαγωγό ιδιαιτερότητες της εργασίας στο Νηπιαγωγείο ( καθημερινή εφημερία, εποπτεία στην προσέλευση και αποχώρηση των παιδιων ….).

γ. Οι πρόσθετες σε σύγκριση με τους συναδέλφους των άλλων κλάδων διδακτικές ώρες, οι οποιες κυμαίνονται από 1 έως 4 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν αμείβονται υπερωριακά καθώς εντάσσονται στο υποχρεωτικό ωράριο αποτελώντας κατά συνέπεια άμισθη εργασία.

δ. Θεσμοθετείται η κατ΄επίφαση μείωση του διδακτικού ωραρίου των Προισταμένων των Νηπιαγωγείων καθώς για την εφαρμογή της απαιτείται επιπλέον Νηπιαγωγός για την αντικατάστασή της στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και αυτό στις περιπτώσεις αποκλειστικά και μόνο των 4/θεσιων και άνω Νηπιαγωγείων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με απόφαση της 85ης Γ.Σ. της ΔΟΕ τον περασμένο Ιούνιο οι εκπαιδευτικοί δηλώσαμε ότι δεν θα επιτρέψουμε την επίθεση ενάντια στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.
Δεν θα επιτρέψουμε τη μετάλλαξη του Δημόσιου Νηπιαγωγείου από φορέα αγωγής και εκπαίδευσης σε ημιυποχρεωτικό φτηνό και φτωχό παιδοφυλακτήριο με επισφαλώς εργαζόμενους και ευέλικτα αμειβόμενους εκπαιδευτικούς. Δεν θα επιτρέψουμε την υλοποίηση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και του Υπουργείου Παιδείας που δρομολογείται στο πλαίσιο των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων και των μνημονιακών δεσμεύσεων της Ε.Ε.και του Ο.Ο.Σ.Α.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει τις νέες Υπουργικές Αποφάσεις για τη θεσμοθέτηση του Ενιάιου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και τον ορισμό του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών, οι οποίες λειτουργούν στην κατέυθυνση της πλήρους αποδόμησης του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και της καταστροφικής απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων των νηπιαγωγών.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να σεβαστεί τις αποφάσεις και τις διεκδικήσεις του κλάδου και να μην λειτουργήσει ερήμην του.
Καλούμε τη ΔΟΕ να αναλάβει αγωνιστικές πρωτοβουλίες για την ακύρωση των Υπουργικών Αποφάσεων

Δηλώνουμε ότι θα εξακολουθήσουμε να στεκόμαστε απένατι σε κάθε προσπάθεια διάλυσης του Δημόσιου Σχολείου και Νηπιαγωγείου.

Διεκδικούμε:

Ενιαία Δημόσια Δωρεάν Υποχρεωτική Δεκατετράχρονη Εκπαίδευση (Δίχρονη Υποχρεωτική Δημόσια Δωρεάν Προσχολική Αγωγή και Εκπάιδευση και Ενιαίο 12χρονο Υποχρεωτικό Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο)
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο που θα ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές και κοινωνικές ανάγκες και θα έχει αντισταθμιστικό ρόλο για όλα τα παιδιά χωρίς περιορισμούς και προυποθέσεις.

  • Θεσμοθέτηση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στη βάση του αντίστοιχου ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών (45λεπτες διδακτικές ώρες, μείωση ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας) , που θα λαμβάνει υπ΄όψιν τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και θα έχει καθολικό χαρακτήρα.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Άννα Μάγια Σταυροπούλου Γεωργία Γιανναρά

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ