Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σε συνεργασία με τη Γερμανική Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών βράβευσε και φέτος καθηγητές που διδάσκουν τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2016, στα γραφεία της Πρεσβείας. Θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν : «Μαθαίνοντας Γερμανικά με τραγούδια».