Διάταξη προβλέπει μείωση του τους – Αλλαγές στο ωράριο των και των φαίνεται ότι φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τις .

Το ωράριο των Διευθυντών τετραθέσιων και πενταθέσιων Δημοτικών θα είναι 18 ώρες, από 20 που είναι σήμερα. Για τους Διευθυντές εξαθέσιων έως και εννιαθέσιων Δημοτικών το ωράριο μειώνεται από 12 σε 10 ώρες. Για τους Διευθυντές δεκαθέσιων και εντεκαθέσιων Δημοτικών το ωράριο μειώνεται από 10 σε 8 ώρες. Στα δωδεκαθέσια και άνω Δημοτικά το ωράριο μειώνεται από 8 σε 6 ώρες.

Αναφορικά με τους Υποδιευθυντές, στο νέο νομοσχέδιο για τις Δομές Υποστήρικης ορίζεται ότι “το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους”.