Οδηγίες για την αίτηση και από τις 13 Π.Δ.Ε. της χώρας

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ –
Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ –
Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ –
Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – και
Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –
Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –
Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ –
Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ –
Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ –
Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –
Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –