Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, τομέα και Ειδικότητα ΕΠΑΛ. Αναθέσεις μαθημάτων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/10/2014 - 22:48 | Author: Newsroom Ipaidia
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, τομέα και Ειδικότητα των ΕΠΑΛ. Αναθέσεις μαθημάτων

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 45/07-07-2014, 52/25-08-2014, 54/08-09-2014 και 64/21-10-2014 του Δ.Σ.), σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.

Λ.). Συγκεκριμένα:

Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου

Σύμφωνα με σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 63/15-10-2014 & 64/21-10-2014 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Ειδικότερα:

ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πολιτική Παιδεία(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Α΄ ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ02
Ιστορία Α΄ ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ10, ΠΕ13
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή Α΄ Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων σε Α΄ Ανάθεση στις ΟμάδεςΠροσανατολισμού ή

σε Τομείς ή σε Ειδικότητες . Διευκρινίζεται ότι στην κάθε Ομάδα Προσανατολισμού δύνανται να το διδάξουν

μόνο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στους Τομείς της αντίστοιχης Ομάδας Προσανατολισμού.

Ισχύει η σειρά

προτεραιότητας, όπως καθορίζεται στην με αρ. πρωτ. 67791/Γ2/05-05-2014 Υ.Α.

(ΦΕΚ 1248 Β΄).

Αρχές Αγροτικής Παραγωγής Α΄ ΠΕ14.04,ΠΕ18(12, 13, 14, 15, 16, 17, 30) ΠΕ18.36
Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄ ΠΕ19, ΠΕ20
Διαχείριση Φυσικών Πόρων Γ΄ ΠΕ04.05, ΠΕ12, ΠΕ14 (04, 05),ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09 & ΠΕ17.10) ΠΕ04 (01, 02, 03, 04),ΠΕ17 (09, 10)

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30)

Γραφιστικές Εφαρμογές Γ΄ ΠΕ08, ΠΕ12.02,ΠΕ18.28
Τεχνολογία Εκτυπώσεων Γ΄ ΠΕ08, ΠΕ12.02,ΠΕ18.28
Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων Γ΄ ΠΕ08, ΠΕ12.02,ΠΕ18.28
Γραμματογραφία Γ΄ ΠΕ08, ΠΕ12.02,ΠΕ18.28

Για τις ανωτέρω αναθέσεις θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Ό,τι ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα παύει να ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Loading...


  • europalso   ideascentral