: Οριστικά κατάταξης υποψηφίων σπουδαστών για τη ΑμεΑ Αθηνών,για  το σχολικό έτος 2017– 2018.

Για τους πίνακες Α, Β, Γ και Δ πατήστε .

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ