Συνήγορος του Πολίτη: Με παρέμβασή μας νομοθετήθηκε η άδεια ανατροφής αναπληρωτριών από το Υπουργείο Παιδείας

Μεγάλος αριθμός αναπληρωτριών εκπαιδευτικών διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο, τα τελευταία χρόνια, για τις ανισότητες που υπάρχουν έναντι των συναδέλφων τους, μονίμων εκπαιδευτικών, σε ό,τι αφορά το καθεστώς χορήγησης αδειών σχετιζόμενων με την μητρότητα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ήδη από το έτος 2010, είχε επισημάνει, με έγγραφά του, τα σοβαρά ελλείμματα στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται για την προστασία της μητρότητας και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Τα ελλείμματα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να υπολείπεται η έκταση και το επίπεδο προστασίας της μητρότητας για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, από την προστασία που απολαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με μόνιμη σχέση εργασίας.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το πρόβλημα αυτό επιτείνεται σημαντικά στην πράξη, δεδομένου ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που προσλαμβάνονται, κατ’ αρχήν, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της εκπαίδευσης, καλύπτουν συστηματικά μέρος των πάγιων και διαρκών αναγκών της εκπαίδευσης και μπορούν να παραμείνουν στο καθεστώς των αναπληρωτών για μεγάλο χρονικό διάστημα – τουλάχιστον έτσι συνέβαινε μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών (άρθρα 53-66 του ν. 4589/2019, ΦΕΚ Α’13).
Το έτος 2018 ο Συνήγορος έλαβε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό αναφορών για το θέμα αυτό και κλιμάκωσε την παρέμβασή του, αποστέλλοντας το υπ’ αριθμ. πρωτ. 249710/1327/10.1.2019 έγγραφο που προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κοινοποιώντας το στον αρμόδιο Υπουργό. Στο έγγραφο διατύπωσε συγκεκριμένη πρόταση για τη θεσμοθέτηση άδειας μητρότητας για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς. Στις 15.1.2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Βοηθού Συνηγόρου του Κύκλου Ίσης Μεταχείρισης, κας Λυκοβαρδή, και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κου Γεωργαντά, για το εν λόγω θέμα., με την παρουσία της ειδικής επιστήμονα του Συνηγόρου, κας Δεμοίρου, και συνεργατριών του κου Γενικού Γραμματέα.
Τελικά, η πρόταση του Συνηγόρου έγινε δεκτή από το Υπουργείο και ενσωματώθηκε στο άρθρο 26 (Στήριξη φροντίδας τέκνου αναπληρωτών εκπαιδευτικών) του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α).

Δείτε το έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ