Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας για το ΠΔ για το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/04/2015 - 11:12 | Author: Newsroom Ipaidia

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί
Πληροφορηθήκαμε ότι προωθείται από το Υπουργείο Υγείας Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή.

Με το εν λόγω Π.Δ. προσβάλλεται βάναυσα το κύρος των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, τα οποία αποτελούν μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θέτει εν αμφιβόλω την άρρηκτη σύνδεση των Τμημάτων Λογοθεραπείας με το επαγγελματικό πεδίο του Λογοθεραπευτή.

Με το Προεδρικό αυτό Διάταγμα, παρέχεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως του τίτλου και του πεδίου των βασικών σπουδών του σε ένα ΑΕΙ, δηλ. μόνο με την κατοχή ενός Μεταπτυχιακού Τίτλου Εξειδίκευσης, π.χ. σπουδές ενός έτους, και χωρίς τις βασικές σπουδές στην επιστήμη της Λογοθεραπείας, να μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή, προσφέροντας υπηρεσίες οι οποίες άπτονται άμεσα της Υγείας και της Ποιότητας της Ζωής.

Τα Τμήματα Λογοθεραπείας είναι Ακαδημαϊκού επιπέδου, όχι μόνο γιατί είναι 4ετούς φοίτησης, εφάμιλλα των αντιστοίχων Τμημάτων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και γιατί είναι στελεχωμένα με επιστήμονες διεθνούς ακτινοβολίας, ενώ προσελκύουν παράλληλα φοιτητές με υψηλή βαθμολογία.

Θέλουμε, επιπλέον, να εστιάσουμε την προσοχή όλων, στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποίαν, ο βασικός τίτλος σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματά των ΑΕΙ, και ο οποίος αποτελεί τον πρώτο Ακαδημαϊκό τίτλο, είναι αυτός που καθορίζει και την είσοδο στο επάγγελμα, και στην περίπτωση αυτή, στο επάγγελμα του Λογοθεραπευτή.

Εν κατακλείδι, το επάγγελμα και το τίτλος σπουδών είναι συνδεδεμένα ένα προς ένα.

Αυτή ήταν και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όταν νομιμοποιήθηκε το Πρόγραμμα ERASMUS, και αποτελεί Ευρωπαϊκή Πολιτική κατά τη Συνθήκη.Την ίδια πολιτική εκφράζει και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, και για εμάς το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, καθώς αυτό είναι που συνδέει τον τίτλο σπουδών με την ειδικότητα, ήτοι τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, και μάλιστα στο 6ο επίπεδο.

Πέραν των βασικών σπουδών, τα Τμήματα Λογοθεραπείας οργανώνουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που αντιστοιχούν στο 7ο επίπεδο, με πτυχιούχους που κατέχουν περισσότερες και διηυρυμένες ικανότητες και γνώσεις για την άσκηση εξειδικευμένης επαγγελματικής δραστηριότητας και προσφοράς υπηρεσιών. Προϋπόθεση τούτων βέβαια είναι η ικανότητα άσκησης του επαγγέλματος στο βασικό 6ο επίπεδο.

Ουδείς είναι δυνατόν να φανταστεί ότι θα καταστρατηγούντο σήμερα οι αρχές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων μέσα από πιέσεις που πολύ καλά γνωρίζουμε ότι ασκούνται εδώ και πολλά έτη.

Δεν φανταζόμασταν ότι θα προωθείτο Π.Δ. χωρίς να ληφθούν υπ΄ όψιν όλα τα ανωτέρω με ανατροπή των διεθνώς κρατούντων και να εμφανίζονται πρόσωπα ασκούντα de Jure και εν δυνάμει το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή, χωρίς τις βασικές γνώσεις στη Λογοθεραπεία.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

το σχέδιο Π.Δ. το οποίο ευρίσκεται σε διαβούλευση, είχε επιχειρηθεί και κατά το παρελθόν, υπό άλλες προσεγγίσεις. Και τότε όπως και τώρα, ζητάμε τον αναγκαίο διάλογο, ώστε ολόκληρη η Ακαδημαϊκή Κοινότητα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) να πορεύεται εν σώματι προς τη λειτουργία των αντιστοίχων Επιμελητηρίων που θα είναι αυτά που θα διασφαλίζουν την ποιότητα του επαγγελματικού λειτουργήματος και θα είναι υπεύθυνα για τα μέλη τους. Θα λαμβάνουν υπ΄ όψιν τους, τις βασικές σπουδές, τις μεταπτυχιακές σπουδές και τις σπουδές Γ΄ κύκλου (Διδακτορικό Δίπλωμα), καθώς και όλη την επαγγελματική και επιστημονική προσωπικότητα των υποψηφίων. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε επαγγελματίες μόνο με «χαρτιά».

Η φιλοσοφία αυτή των Ενιαίων Επιμελητηρίων, λιμνάζει εδώ και τέσσερα χρόνια και δημιουργεί μίαν εικόνα, όχι μόνο εις βάρος των ΤΕΙ και των φοιτητών τους, οι οποίοι αποτελούν τον μισό φοιτητικό πληθυσμό της χώρας, αλλά και εις βάρος αυτών τούτων των Πανεπιστημίων.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

ζητούμε, όπως αυτά τα θέματα συζητηθούν στη Σύνοδο Προέδρων, ώστε ο Υπουργός Παιδείας να ενημερωθεί πλήρως για τα προβλήματα που απασχολούν τους φοιτητές και ειδικότερα τους φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας, που αυτή τη στιγμή οξύνονται με ένα τέτοιο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας
Καθ. Σωκράτης Καπλάνης

Loading...


  • europalso   ideascentral