Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ  Νεκτάριου Κορδή  σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 24 & 25 Αυγούστου 2017 και τη Β΄ Φάση εκπαιδευτικών.

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Αυγούστου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Ικανοποιήθηκαν 2 αιτήσεις ανανέωσης απόσπασης εκπαιδευτικών στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης για 3 έτη. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση.
3. Εκλήθη σε ακρόαση εκπαιδευτικός που ζητά μετάταξη σε προσωρινή θέση Διοικητικού Υπαλλήλου για σοβαρούς λόγους υγείας.
4. Εγκρίθηκε η αποδέσμευση 2 εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσης εμπειρογνώμονα στην Ε.Ε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
5. Απορρίφθηκε 1 αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.
6. Συζητήθηκαν 23 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ & ΕΕΠ. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση θεραπείας και έγινε δεκτή 1 ανάκληση αίτησης μετάταξης.
7. Απορρίφθηκε 1 αίτηση επανεξέτασης απόσπασης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία.
8. Απορρίφθηκαν 10 ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των κενών αποσπάσεων Α΄ φάσης.
9. Εγκρίθηκαν 8 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης οι οποίες θα εξεταστούν μετά την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών και θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρχουν λειτουργικά κενά
10. Έγιναν δεκτές 4 αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων και 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας σε Μουσικά σχολεία. Παράλληλα συζητήθηκαν 5 ενστάσεις και 53 αιτήσεις επανεξέτασης απόσπασης σε μουσικά σχολεία οι οποίες και απορρίφθηκαν.
11. Εγκρίθηκαν 137 ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
12. Σχετικά με τη Β΄ φάση αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ-ΚΕΔΔΥ υποβλήθηκαν 11 νέες αιτήσεις απόσπασης, 5 ανακλήσεις αποσπάσεων, 10 ενστάσεις και 39 επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης. Τα λειτουργικά κενά στα ΚΕΔΔΥ ήταν 78 και τελικά αποσπώνται 3 εκπαιδευτικοί. Σε ΣΜΕΑΕ τα λειτουργικά κενά ήταν 1543 και τελικά αποσπώνται 17 εκπαιδευτικοί και σε 4 υπήρξε τροποποίηση απόσπασης.
13. Σχετικά με τις αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών ως ειδικές κατηγορίες εγκρίθηκαν 9 για λόγους υγείας και απορρίφθηκαν 3, εγκρίθηκαν 6 ως πολύτεκνοι και απορρίφθηκαν 2, εγκρίθηκαν 4 ως αιρετοί ΟΤΑ και απορρίφθηκε 1, εγκρίθηκαν 2 ως σύζυγοι μελών ΔΕΠ και απορρίφθηκε 1, εγκρίθηκαν 2 σύζυγοι κληρικών που είναι εκπαιδευτικοί και 3 εκπαιδευτικοί σύζυγοι δικαστικών λειτουργών. Παράλληλα εγκρίθηκαν 13 αιτήσεις εκπαιδευτικών συζύγων ενστόλων και 4 τροποποιήσεις αποσπάσεων. Οι συνολικές αποσπάσεις κατά προτεραιότητα είναι 37.
14. Τα λειτουργικά κενά επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις ήταν 3078 για τη Γενική Παιδεία, ενώ τα εναπομείναντα κενά της Πρωτοβάθμιας για τις κοινές ειδικότητες ήταν 3652. Οι ενεργές αιτήσεις ήταν 1712 και τελικά αποσπώνται 551 εκπαιδευτικοί (ποσοστό ικανοποίησης 32,2%). Παράλληλα υπήρξαν και 48 τροποποιήσεις αποσπάσεων. Από τους εκπαιδευτικούς αυτούς οι 139 αποσπώνται στην Πρωτοβάθμια.
15. Καταψηφίσαμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων και ζητήσαμε άμεση κάλυψη όλων των κενών με τη διαδικασία των αποσπάσεων. Άμεση κάλυψη όλων των κενών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τις κοινές ειδικότητες. Δυστυχώς δεν μας δόθηκαν τα εναπομείναντα κενά των κοινών ειδικοτήτων στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας! Παράλληλα τονίσαμε ότι για όλους τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε αποσπάσεις κατά προτεραιότητα οι αποσπάσεις αυτές να δοθούν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΕΝΩΝ. Με τον τρόπο αυτό τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά θα χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αιτήσεων. Παράλληλα δηλώσαμε ότι αποσπάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και από πλεονασματικές σε πλεονασματικές περιοχές με στόχο οι εκπαιδευτικοί να έρθουν κοντά στον τόπο τους. Οι θέσεις μας αυτές δεν έγιναν αποδεκτές!
16. Για το ζήτημα αυτό καταθέσαμε στο Συμβούλιο και το κείμενο της ΟΛΜΕ:
http://olme-attik.att.sch.gr/new/?p=10891

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Παρά τις αποσπάσεις αυτές πολλοί εκπαιδευτικοί με οικογενειακά, οικονομικά και προβλήματα υγείας, παραμένουν για άλλη μια χρονιά μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους και τις οικογένειές τους! Σε πολλές από τις περιοχές στις οποίες δεν δόθηκαν αποσπάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει ανάγκη πρόσληψης αναπληρωτών! Με δεδομένη την ύπαρξη σοβαρών λειτουργικών κενών, μπορούν να γίνουν και άλλες το αμέσως επόμενο διάστημα!