Ο κ. Λιάκος έχει αναφέρει 4 διαφορετικά ποσοστά για αυτούς που σπουδάζουν αυτό που θέλουν.
Σήμερα σε συνέντευξη του στο ΝΙΚΟ ΜΑΣΤΟΡΑ στα ΝΕΑ αναφέρει ότι σπουδάζει αυτό που θέλει το 13,% (17,8% στα ΑΕΙ και το 7,6% στα ΤΕΙ). Στην επίσημη έκθεσή του αναφέρει στη σελίδα 22 αναφέρει:

“Πώς διαφορετικά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα σύστημα στο οποίο οι οκτώ στους δέκα φοιτητές δεν σπουδάζουν αυτό που θέλουν και έχουν κοπιάσει;” σε άλλο σημείο:

“Το σύστημα λειτουργεί επαρκώς μόνο για το ένα τέταρτο περίπου των υποψηφίων που μπορεί να πραγματοποιήσει τις πρώτες του επιλογές.” Σε προηγούμενες δηλώσεις του αναφέρει “Το 95% των φοιτητών δεν σπουδάζουν αυτό που επιθυμούν” Δηλαδή για το ίδιο θέμα έχει αναφέρει 4 διαφορετικούς αριθμούς :5%, 20% και 25% και 13,2 !!!! Αυτές οι εκτιμήσεις του είναι λάθος.

Η αιτιολόγηση της άποψης μου

O Α. Λιάκος, πρόεδρος της επιτροπής του Διαλόγου για την Παιδεία δήλωσε: “Το 95% των φοιτητών δεν σπουδάζουν αυτό που επιθυμούν” .Τα παρακάτω στοιχεία διαψεύδουν πλήρως τον κ. Λιάκο.
Πίνακας με φθίνουσα σειρά του % ποσοστού των υποψηφίων που πέρασαν στην 1η τους επιλογή

Πίνακας με φθίνουσα σειρά του % ποσοστού των υποψηφίων που πέρασαν σε μια από τις 3 πρώτες επιλογές

Αν κάποιος δεν περάσει στην 1η του επιλογή που είναι η Νομική Αθήνας και περάσει στην 3η επιλογή του που είναι η Νομική Κομοτηνής δεν σημαίνει ότι δεν σπουδάζει αυτό που θέλει,
αν κάποιος δεν περάσει στην 1η του επιλογή που είναι η Ιατρική Αθήνας και περάσει στην 7η επιλογή που είναι η Ιατρική Αλεξανδρούπολης δεν σημαίνει ότι δεν σπουδάζει αυτό που θέλει,
αν κάποιος δεν περάσει στην 1η του επιλογή που είναι το Φυσικό Αθήνας και περάσει στην 5η επιλογή που είναι το Φυσικό Κρήτης δεν σημαίνει ότι δεν σπουδάζει αυτό που θέλει,
αν κάποιος δεν περάσει στην 1η του επιλογή που είναι η Φιλολογία Αθήνας και περάσει στην 6η επιλογή που η Φιλολογία Καλαμάτας δεν σημαίνει ότι δεν σπουδάζει αυτό που θέλει,
αν κάποιος δεν περάσει στην 1η του επιλογή που είναι το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ και περάσει στην 11η επιλογή που είναι το τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τρίπολης δεν σημαίνει ότι δεν σπουδάζει αυτό που θέλει…
Είναι πέρα για πέρα λάθος να καθορίζεται το αν κάποιος σπουδάζει αυτό που θέλει από το ποσοστό των επιτυχόντων που πέρασαν σε μια σχολή και την είχαν δηλώσει ως 1η προτίμηση.
Σε πάρα πολλά ΤΕΙ και σε κάποια απομακρυσμένα ΑΕΙ περνάνε πολλοί αλλά δεν πατάνε ποτέ. Παίρνουν μόνο το “πασο”! Είναι λάθος να ταυτίζομαι τους εισακτέους με αυτούς που σπουδάζουν. Αυτοί που σπουδάζουν είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που εισάγονται.