Ο απερχόμενος διευθυντής σχολικής μονάδας μπορεί να επανέλθει ως υποδιευθυντής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/06/2015 - 17:20 | Author: Newsroom Ipaidia

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

  1. Όσον αφορά τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποδιευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν όσα έχουμε ήδη ορίσει με την αριθμ.
  1. Φ.361.22/ 45 / 95435 /E3/16-6-2015 σχετική μας εγκύκλιο. Επιπλέον διευκρινίζουμε ότι θα πρέπει να προκηρυχθούν επίσης και οι θέσεις σας υποδιευθυντών σχολείων οργανικότητας 10 θέσεων και άνω έστω και αν το τρέχον σχολικό έτος λειτουργούν με 9 ή λιγότερα τμήματα.
  2. Διευθυντής σχολικής μονάδας που δεν επανεπιλέγεται διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για θέση υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει οργανικά.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ KOΥΡΑΚΗΣ

ΝΕΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διευκρινίζουμε ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας για την επιλογή διευθυντή σχολικής μονάδας είναι μέρος της ειδικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων που συγκαλείται με αυτόν τον σκοπό.

Συνεπώς, η παρουσία των εκπαιδευτικών στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπεται για κάθε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων. Η προϋπόθεση του 65% πληρείται όταν στην αρχή της συνεδρίασης είναι παρόντες τουλάχιστον το 65% των εκλογέων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Loading...


  • europalso   ideascentral