Δείτε τη νομοθεσία από τον Αθανάσιο Κουτσονικόλα ( ) για την αξιολόγηση των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Περιλαμβάνονται όλοι οι νόμοι, με τις τροποποιήσεις τους, σε αύξουσα σειρά ως προς την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Επιλέγοντας το σύνδεσμο, μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο με τον αντίστοιχο νόμο ή να τον κατεβάσετε στο υπολογιστή σας (από το Εθνικό Τυπογραφείο).

 • 39788/Γ2/22-3-2013

 • ΦΕΚ 112/3-5-2012

 • ΦΕΚ 97/27-4-2012

 • ΦΕΚ 107/9-5-2011

 • ΦΕΚ 72/7-4-2011

 • ΦΕΚ 262/17-2-2011

 • 12075/Γ2/31-1-2011

 • 6561/Γ2/19-1-2011

 • ΦΕΚ 86/7-6-2010

 • ΦΕΚ 276/16-3-2010

 • ΦΕΚ 258/15-3-2010

 • ΦΕΚ 2544/30-12-2009

 • Φ.815.4/226/67885/Ζ1/12-6-2009

 • 25154/Γ2/5-3-2009

 • 115487/Γ2/9-9-2008

 • ΦΕΚ 82/8-5-2008

 • ΦΕΚ 81/8-5-2008

 • ΦΕΚ 61/10-4-2008

 • ΦΕΚ 102/24-5-2006

 • ΦΕΚ 65/30-3-2006

 • ΦΕΚ 272/28-11-2003

 • ΦΕΚ 226/22-12-1994

 • ΦΕΚ 60/30-4-1986

 • ΦΕΚ 129/15-5-1981