Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και δίνει συμπληρωματικές επισημάνσεις σχετικά με το νέο νόμο του υπουργείου Παιδείας: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

 

«Η παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) τροποποιείται, ως προς την αναφορά στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και τα αρμόδια όργανα για τη χορήγηση έγκρισης σε στελέχη της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς παροχή υπηρεσιών που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

Αναλυτικά η εγκύκλιος