Μετά από ενημέρωση από την ESOL Exams (NOCN) τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται προς το τέλος Φεβρουαρίου.