– Τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα».

Την Τροπολογία «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», κατέθεσε η Υπουργός κα Νίκη Κεραμέως και περιέχει την αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ΚΕΕ) και των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η αναστολή λειτουργίας είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και δύναται να παραταθεί κατόπιν Υπουργικής Απόφασης και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Αναστολή καθηκόντων προβλέπεται στην Τροπολογία και για τα Οργανα Διοίκησης καθώς και για τους διδάσκοντες των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ)

Εξάλλου η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως αναφέρθει σχετικά στην ομιλία της στη Βουλή κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα».

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω τροπολογίας που καταθέτουμε στο παρόν νομοσχέδιο (με γενικό αριθμό 22 και ειδικό αριθμό 10), προτείνουμε την αναστολή της λειτουργίας των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του άρθρου 48Α του ν. 4485/2017, καθώς και των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε. που έχουν εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του ίδιου άρθρου, καθώς:

  • οργανώθηκαν χωρίς ουσιαστική προηγούμενη μελέτη, χωρίς καμία προετοιμασία και τεκμηρίωση και χωρίς καμία συνεργασία με στελέχη της αγοράς,
  • καλύπτουν, εν πολλοίς, τις ίδιες ειδικότητες με τις ειδικότητες που προσφέρονται ήδη στα Ι.Ε.Κ. και στο «Μετα-λυκειακό έτος – τάξης μαθητείας»,
  • δεν πιστοποιούνται από τον όπως οι απόφοιτοι των ΙΕΚ και του «Μετα-λυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας» για την απόκτηση προσόντων επιπέδου 5,
  • δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει, είναι δομές στα «χαρτιά»,
  • δεν έχει εκδοθεί η προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος και εγγραφή μαθητών σε αυτά,
  • ιδρύθηκαν χωρίς τη διατύπωση γνώμης των συμβουλευτικών Οργάνων, δηλαδή του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), όπως ο νόμος προβλέπει,
  • οι διετείς κύκλοι σε άλλες χώρες στοχεύουν και σε ομάδες πληθυσμού που έχουν ανάγκη επανακατάρτισης μέσα από διαδικασίες επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης, ενώ στη χώρα μας δεν υπάρχει σύστημα σε λειτουργία και οι διαδικασίες έχουν τελματώσει εδώ και χρόνια στον .

Αναστέλλεται λοιπόν η λειτουργία των διετών προγραμμάτων και η κυβέρνηση θα επανεξετάσει συνολικά το πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα μας.

Δείτε εδώ την τροπολογία