Νέος κανονισμός για την καταχώρηση domain με κατάληξη .gr Με ΦΕΚ που δημοσιευτηκε στις 21/06/2013 από την ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων θεσπίζεται νέος κανονισμός για την καταχώρηση των domain με κατάληξη .gr .