ΝΕΟΣ ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής !

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/07/2014 - 18:52 | Author: Newsroom Ipaidia
Νέος διαγωνισμός ΑΣΕΠ για καθηγητές Ειδικής Αγωγής

Όλες οι απαντήσεις από το υπουργείο

Αναφορικά με τη διεξαγωγή του ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής το υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του ενημερώνει ότι η αρμόδια Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του υπουργείου προχώρησε σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.

3 του ν. 2525/1997 και του άρθρου 1 του ν 2834/2000 και διαβίβασε όλα τα σχετικά έγγραφα στο ΑΣΕΠ για την έκδοση της προκήρυξης για διορισμοί μόνιμου προσωπικού.

Λόγω της αναστολής των διαδικασιών του ΑΣΕΠ ο διαγωνισμός δεν υλοποιήθηκε, όμως η ισχύς της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/67/13722/3-11-2010 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής “Έγκριση πλήρωσης 500 θέσεων για τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013″ είχε παρέλθει όταν το Δεκέμβριο του 2011 επανενεργοποιήθηκε από το ΑΣΕΠ η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης και συνεπώς απαιτήθηκε η έκδοση νέας.

Με το αριθμ. 4950/Γ6/17-1-2012 έγγραφο του υπουργείου, υπεβλήθη νέο αίτημα για έκδοση νέας εγκριτικής απόφασης, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Καλόγηρος Βασίλειος

NEWS.GR

Loading...


  • europalso

    ideascentral