Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), ΝΠΔΔ και θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης εκπροσωπεί περισσότερους από 15.000 Χημικούς και έχει ως κύριο σκοπό της την προστασία και εξέλιξη της Επιστήμης της .

Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης αυτού του σκοπού, τον οποίο η Πολιτεία της ανέθεσε, η ΕΕΧ εδώ και δυόμιση χρόνια επιδιώκει θεσμική συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, ώστε να συμβάλλει με θέσεις και προτάσεις στις εξελίξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης. Στις αγωνιώδεις προσπάθειές της η ΕΕΧ αντιμετώπισε την πλήρη απαξίωση του θεσμικού της ρόλου για να φθάσει το βράδυ της 28ης Αυγούστου 2017 να πληροφορηθεί το σχέδιο με το οποίο το Υπουργείο Παιδείας απεργάζεται την απαξίωση και της Επιστήμης της Χημείας και των Χημικών, με όρους πλήρους ανισοτιμίας στην αντιμετώπιση των Επιστημών.

Με βάση το σχέδιο που ανακοίνωσε το ΥΠΠΕΘ, η Χημεία από κοινού με την Βιολογία είναι οι μοναδικές επιστήμες οι οποίες επιστρέφοντας στον 19ο αιώνα χάνουν την αυτονομία τους και συρρικνώνονται σε ένα αντικείμενο με ανυπολόγιστες συνέπειες για το γνωστικό υπόβαθρο των υποψηφίων, τη δυναμική τής Εκπαίδευσης, αλλά και το επίπεδο σπουδών στην , κατά παράβαση όλων των διεθνών υποδείξεων για αναβάθμιση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.

Η ΔΕ της ΕΕΧ εκτιμά ότι:

1. Η ομαδοποίηση ΧΗΜΕΙΑΣ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, οι οποίες είναι Επιστήμες με διαφορετικό περιεχόμενο, μεθοδολογία και μεθόδους, συνιστά υποβάθμιση και των δύο και παγκόσμια πρωτοτυπία που δεν συναντάται σε κανένα από τα γνωστά συστήματα εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Η εξέταση των δύο δυναμικότερων Επιστημών, ως ενιαίο αντικείμενο θα έχει ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του ήδη περιορισμένου γνωστικού αντικειμένου της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την συρρίκνωση του γνωστικού υπόβαθρου των υποψήφιων φοιτητών με συνέπεια την αυξημένη δυσκολία επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των σπουδών τους, όπως η προηγούμενη εμπειρία έχει καταδείξει.

3. Νομοτελειακά θα οδηγήσει σε υποβάθμιση και τις σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για τα 180 περίπου τμήματα που προαπαιτούν γνώσεις Χημείας, όπως είχε συμβεί και με την εισαγωγή από την Τεχνολογική Κατεύθυνση στο παρελθόν και είχαν επισημάνει με παρεμβάσεις τους πολλά τμήματα και σχολές, καθώς επίσης και διακεκριμένοι Επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

4. Η διαφαινόμενη υποβάθμιση του επιπέδου γνώσεων των υποψήφιων φοιτητών ενισχύεται από το γεγονός ότι η Χημεία, εμφανίζεται να είναι επιλεγόμενη ακόμη και για τα τμήματα που την έχουν ως κύριο αντικείμενο μελέτης, παρά την καταστροφική εμπειρία του παρελθόντος.

Η ΕΕΧ εκτιμά ότι η Εκπαίδευση είναι ο βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και όχι των πελατών, για την καλλιέργεια του Επιστημονικού δυναμικού που θα οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση, για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και για κοινωνική ισονομία και ευημερία και γι’ αυτό σε όλες τις τοποθετήσεις της σχετικά με το Εκπαιδευτικό σύστημα έχει απευθύνει έκκληση να μη αποτελεί αντικείμενο εξυπηρέτησης πελατειακών ή συντεχνιακών συμφερόντων.Ζήσαμε το τελευταίο εξάμηνο μια συζήτηση στο δημόσιο χώρο, η οποία κάθε άλλο συζήτηση ήταν αφού αγνοήθηκαν συστηματικά οι θέσεις των αρμόδιων επιστημονικών φορέων και επικεντρώθηκε στο παραπλανητικό διακύβευμα της «κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων». Η συζήτηση που αφορά το επίπεδο σπουδών στο Λύκειο και τον τρόπο εισόδου στην Ανώτατη Εκπαίδευση, δεν μπορεί παρά να αφορά στο είδος και την ποιότητα των γνώσεων που λαμβάνουν οι μαθητές, τα εφόδια που πρέπει να έχουν, είτε ως μελλοντικοί φοιτητές, είτε ως μελλοντικοί πολίτες.

Η ΕΕΧ είναι απολύτως πεπεισμένη ότι μια πρόταση στην οποία, στον κορμό υποχρεωτικών μαθημάτων της Α και της Β Λυκείου εμφανίζονται τα Θρησκευτικά και οι Δημιουργικές δραστηριότητες, αλλά απουσιάζουν βασικές γνώσεις των Θετικών Επιστημών δεν οδηγεί στη διαμόρφωση πολιτών με κρίση και μεθοδολογία σκέψης, που δεν πιστεύουν στους αεροψεκασμούς και στα γιατροσόφια, που σέβονται το περιβάλλον, επιδιώκουν την βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία των φυσικών πόρων.

Η ΕΕΧ εκτιμά ότι ήρθε η ώρα να γίνει πραγματικός και όχι προσχηματικός διάλογος για τα κακώς κείμενα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να γίνουν τομές που θα την εκσυγχρονίσουν και δεν θα εξυπηρετήσουν βραχύχρονα πολιτικά οφέλη.

Ατυχώς το Δημόσιο Λύκειο και η Τεχνική Εκπαίδευση συνεχίζουν το δρόμο της απαξίωσης, ενόσω οι αρμόδιοι συνδικαλιστικοί φορείς, τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, οι ασχολούμενοι με το κλάδο των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων αναλώνονται σε μικροκομματικούς σχεδιασμούς με βραχυπρόθεσμα οφέλη αδυνατώντας να συλλάβουν τις συνέπειες και τις επιπτώσεις των αλλαγών. Μακροπρόθεσμα κερδισμένοι από αυτό δεν μπορεί να είναι ούτε οι μαθητές, ούτε οι γονείς τους ούτε η χώρα στο σύνολό της.

Η ΔΕ της ΕΕΧ καλεί το ΥΠΠΕΘ να αποσύρει την πρόταση του, η οποία δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης ακόμη και εξαιτίας της διακριτικής μεταχείρισης της Επιστήμης της Χημείας έναντι των άλλων Επιστημών, και να καλέσει θεσμικά τις Επιστημονικές Ενώσεις σε διάλογο για ένα Εκπαιδευτικό Σύστημα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας για τον 21ο αιώνα και θα στηρίζεται στους κανόνες της ισονομίας και της Δημοκρατίας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένει και την στάση των πολιτικών κομμάτων με τη σημείωση ότι το θέμα της παιδείας, αλλά και ειδικότερα η επιστημονική εκπαίδευση των μαθητών είναι Εθνικό θέμα που δεν επιδέχεται μικροκομματικών υπολογισμών.

Η ΕΕΧ είναι έτοιμη να συμβάλλει με θέσεις και προτάσεις στην κατεύθυνση αυτήσε έναν πραγματικό και ουσιαστικό διάλογο.